REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust bl. mučeníka D. M. Trčku pomazanie – 25. 08. 2012