REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust bl. mučeníka D. M. Trčku – sobota 24. 08. 2013