REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR v Michalovciach

Sobota 28. august 2010

16.30 Svätý ruženec

17.00 Veľká večiereň

18.00 Svätá liturgia

19.00 Modlitba za uzdravenie tela a ducha s pomazaním posväteným olejom

20.00 Akatist k Matke ustavičnej pomoci

Nedeľa 29. august 2010

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia s myrovaním

09.15 Moleben ku bl. Dominikovi Metodovi s prosbami

10.00 Archijerejská sv. liturgia s diakonskou vysviackou Mareka Krišku CSsR, myrovanie a obchod okolo chrámu

14.30 Športové popoludnie

Srdečne Vás pozývame na spoločnú modlitbu do kláštora redemptoristov v Michalovciach.

redemptoristi


Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza