REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust blaženého hieromučeníka Metoda CSsR v Bazilike minor

Tohoročný odpust bl.Metoda v Michalovciach pripravovala trojdňová duchovná obnova, ktorú viedol misionár milosrdenstva o. František Boldy CSsR, vikár provincie Bratislava-Praha a už niekoľko rokov pôsobí v Čechách. Sobotňajší program bol podobný ako každého 25. v mesiaci, kedy sa v bazilike modlíme za uzdravenie duše i tela potrebujúcich a je to spojené s pomazaním posväteným olejom bl. Metoda. Večernú sv. liturgiu s nami slávil protosynkel košickej eparchie o. Vladimír Tomko. Taktiež sa konal aj 6. ročník pešej púte k relikviám bl. Metoda z Nižného Hrabovca, ktorú si vykonalo asi 100 pútnikov. Púť organizoval a viedol o. Atanáz Daniel Mandzák CSsR. V nedeľu na rannej sv. liturgii kázal ľvovský protoihumen o. Andrej Rak CSsR. Hlavnú odpustovú archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák. V kázni poukázal na svedectvo bl. Metoda, ktorý svedčil aj vo väzení o Božom narodení a Božej láske k človeku. Vladyka nás upriamil na potrebu obrátenia sa k Bohu a prijatiu jeho milosti, jeho vôle a jeho lásky. Počas sv. liturgie udelil aj svätenia poddiakonátu a diakonátu br. Miroslavovi Liškovi CSsR z Veľkropa. Poobede, napriek chladnému počasiu, sa ešte stretli rodinky s deťmi s redemptoristami v kláštornej záhrade na guláš. Sme vďační Bohu, že sme mohli zažiť peknú odpustovú slávnosť, počas ktorej mohli naše srdcia pookriať vo viere a oslave Boha. Blahoslavený Metod, prihováraj sa za nás!

o. Metod M. Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori