REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust sv. Juraja v Užhorode

V dňoch 5. – 7. mája 2022 navštívil dvojčlennú komunitu redemptoristov v Užhorode protoihumen o.Metod M. Lukačik CSsR. Dôvodom bola odpustová slávnosť farnosti sv. Juraja Veľkomučeníka, kde redemptoristi pôsobia od roku 2008.  Odpust začal už vo štvrtok večer sv. liturgiou a veľkou večierňou a pokračoval v piatok ráno utierňou, molebenom k Presv. Bohorodičke a  slávnostnou sv. liturgiou, ktorej predsedal mitroforný protojerej o.Vasiľ Chvasta a veriacim sa prihovoril nový užhorodský dekan o. Vasiľ Buško. Na záver slávnosti bol obchod okolo chrámu s čítaniami sv. evanjelií a mirovanie. Pri tejto príležitosti o. protoihumen zablahoželal k meninám aj miestnemu predstavenému o.Jurajovi Rakovi, ktorý pôsobí v tejto farnosti už začiatku príchodu redemptoristov do Užhorodu v roku 2008, kedy tu redemptoristi prišli pôsobiť na stálo a založili svoj nový kláštor sv. Gerarda. o. Jurajovi Rakovi vo farnosti pomáha o. Marek Kriška.

Autor: o.Metod M. Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza