Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Odpust ZSD v Michalovciach

Prvý júnový víkend sa v bazilike niesol v odpustovom duchu. Program odpustu Zoslania svätého Ducha sa začal v sobotu poobede o 16:30 modlitbou svätého ruženca, pokračoval modlitbou veľkej večierne. Následne program pokračoval slávením archijerejskej svätej liturgie za účasti emeritného biskupa Milana Chautura a arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorý bol zároveň hlavným slúžiteľom a kazateľom. Pred samotnou liturgiou vladyka Cyril udelil nižšie svätenia niekoľkým bohoslovcom košickej eparchie. V homílii vladyka Cyril položil otázky, na ktoré zároveň aj našiel odpovede: „Aká je naša viera? Vie naša viera nadchnúť alebo nie? Ja verím, že áno. Verím, že naša viera, naše cirkevné spoločenstvo vie nadchnúť. Verím, že nepôsobí bezducho. Keby pôsobila bezducho, 10 mladí muži by sa nemohli nadchnúť a nemohli by predstúpiť pred Krista s tým, že sa chcú dať do jeho služieb. Tento sviatok je o otvorenosti Božiemu Duchu, aby z každého jednotlivca, cirkevného spoločenstva mohli prúdiť pramene živej vody.“ Na záver slávnosti sa prítomní modlili Akatist k sv. Duchu.

Nedeľný program odpustu sa začal ráno o 7:00 modlitbou utierne a pokračoval slávením svätej liturgie a modlitbou akatistu k sv. Duchu. Dopoludňajší program vyvrcholil o 10:00 slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej hlavným celebrantom bol košický eparcha, arcibiskup Cyril Vasiľ a hlavným kazateľom bol emeritný biskup Milan Chautur. Vladyka Milan v homílií poukázal na to, že sv. Duch pôsobiaci v apoštoloch robil divy. Apoštoli Boli obyčajní ľudia, ale mocou sv. Ducha zničili rôzne izmy.  Duch svätý účinkuje na báze našej viery v Krista. Viera je predpokladom toho, aby mohol Duch svätý v nás účinkovať. A taktiež položil každému otázku: Ako sa prejavuje viera v našich rodinách? Môže nás naplniť svätý Duch, aby v nás mohol pôsobiť?

Úplne na záver odpustovej slávnosti sa poobede o 17:00 kňazi s veriacimi modlili Večiereň s modlitbami na kolenách.

Zdroj a viac info: Redemptoristi Michalovce

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email