REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť Arcibratstva sv. Ruženca 2019

V dňoch 12-13.10.2019 sa v našej michalovskej bazilike Zoslania Sv. Ducha konala odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca (ASR). O 15.30 sme začali modlitbou rozjímavého posvätného ruženca, ktorý viedla p. Anna Malíková, dlhoročná kantorka v našom chráme, ktorej z predmodlievaním pomáhali aj niektorí veriaci. Po ruženci nasledovala katechéza, ktorú mal o. Jozef Paraska CSsR, hlavný zodpovedný za celé spoločenstvo ASR. V katechéze o. Jozef pripomenul, že ruženec ma aj v dnešnej dobe veľký význam, pretože sa vyvíjal pod vplyvom Sv. Dcha. Je to modlitba určená na to, aby prinášala ovocie svätosti. Ruženec nestratil nič zo svojej sviežosti lebo je vo svojej podstate zameraný na Krista a je súhrnom evanjelia. Prostredníctvom modlitby svätého ruženca dostávame mnohé milosti. Niektorí pápeži charakterizovali ruženec ako modlitbu za pokoj, ktorá veľmi podporuje jednotu v naších rodinách. Ruženec nám ukazuje, aká veľká je starostlivosť Bohorodičky o jej deti. Pri modlitbe posvätného ruženca sa akoby vyžadovala zahĺbenosť, aby sme sa zjednotili s Tou, ktorá bolaplne zjednotená s Ježišom Kristom. Cez ruženec si doslova sprítomňujeme to, čo pre nás Boh spravil pred vyše dvetisic rokmi. Po katechéze nasledovala Veľká večiereň, ktorú viedol o. Jaroslav Štelbaský CSsR, ktorý je predstaveným michalovského kláštora. Od 18.00 sme slávili archijerejskú svätú liturgiu, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol košický eparcha. Táto liturgia bola vysielaná Rádiom Lumen a spevom ju doprevádzal zbor sv. Jozefa, ktorý pôsobi pri michalovskom kláštore. Po skončení liturgie nasledoval Akatist k presvätej Bohorodičke a po ňom panychída za zomrelých členov ASR.

         Nedeľný program sme začali modlitbou Utierne o 07.00 a po nej bola svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú slávil o. Jozef Toja CSsR. O 09.30 nasledoval Moleben k presvätej Bohorodičke a modlitba posvätného ruženca. O 10.30 nasledovala sv. liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol o. Metod Marcel Lukačík CSsR, viceprovinciálny predstavený. Ako kazateľa sme tentokrát pozvali Fr. Damiána Juraja Mačuru OP, provinciála dominikánov na Slovensku. Fr. Damián v homílii všetkým pripomenul, že modlitba nie je zbytočná, že to nie je stráta času. Upozornil tiež na to, že neexistuje nevyslišaná modlitba. Boh vždy modlitbu vypočuje, ale nie vždy urobí tak ako chceme my. Boh ma vlastné riešenia. V samotnom závere sv. liturgie bolo ešte mirovanie.

 

Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza