REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť Arcibratstva sv. ruženca v Michalovciach

V dňoch 9.-10. októbra 2010 sa uskutoční odpustová slávnosť Arcibratstva sv. ruženca v prikláštornom chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach s týmto programom:

Sobota 9. október 2010

16.30 Veľká večiereň

17.20 Svätý ruženec

18.00 Svätá liturgia

19.30 Panychída za zosnulých členov Arcibratstva

20.00 Svätý ruženec

20.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke

Nedeľa 10. október 2010

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia

09.30 Svätý ruženec

10.00 Svätá liturgia

17.30 Svätý ruženec

18.00 Svätá liturgia

Srdečne Vás pozývame na spoločnú modlitbu do kláštora redemptoristov v Michalovciach.

redemptoristi


Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza