REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

V dňoch 10. – 11. októbra 2015 sa v našej bazilike minor v Michalovciach konala odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca. Táto odpustová slávnosť sa vždy koná druhý októbrový víkend. Program stretnutia členov Arcibratstva sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedol o. Jozef Troja CSsR. Po modlitbe ruženca program pokračoval stretnutím členov Arcibratstva, ktoré bolo spojené s katechézou o ruženci. Katechéza bola vedená o. Jozefom Trojom CSsR, ktorý vysvetľoval, o čom modlitba svätého ruženca je, k čomu by táto modlitba mala každého kresťana viesť, a kto je v jej centre. A taktiež nezabudol spomenúť zásady a privilégia, ktorými sa Arcibratstvo riadi. Po stretnutí nasledovalo slávenie veľkej večierne a svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a kazateľom  bol o. Miroslav Čajka CSsR,  ktorý vo svojej kázni spomenul, že často si nevieme rady s našimi problémami a ťažkosťami, a že veľakrát si o sebe myslíme, že sme slabí. Často si, ale neuvedomujeme, že máme duchovný meč – svätý ruženec, ktorý dáva posilu. Majúc tento duchovný meč ani sami nevieme, aký sme silní – povedal o. Miroslav. Nezabudli sme ani na zomrelých členov Arcibratstva a po svätej liturgii sme za nich slávili panychídu. Sobotný program sa zakončil rozjímavým svätým ružencom, ktorý viedli členovia zboru sv. Jozefa, ktorí pôsobia pri našom kláštore. Svojím spevom a rozjímaniami prispeli ku krásnej modlitbe.

Nedeľný program sme začali modlitbou nedeľnej utierne. Pokračovali sme svätou liturgiou, ktorú slávil páter Kristián Martin Šalamon OP. Páter Kristián je birituál, čiže má možnosť sláviť liturgiu v latinskom aj byzantskom obrade. V homílii sa s nami páter Kristián podelil so svojou skúsenosťou s modlitbou svätého ruženca a vyzval k horlivejšej modlitbe ruženca. Hlavne k tomu povzbudil členov Arcibratstva. Program pokračoval akatistom k Matke Ustavičnej Pomoci a slávnostným ružencom, ktorý viedol o. Jozef Troja CSsR. Jednotlivé desiatky sa predmodlievali mladí členovia Arcibratstva. Odpustová slávnosť sa zakončila archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR. Vo  svojej homílii hovoril o Márií, ktorá  ukazuje na Cestu, ktorou je Kristus. Pripomenul, že centrom modlitby ruženca by mal byť a je Kristus, lebo to On nás spasil. Aj túto liturgiu svojím spevom doprevádzal zbor sv. Jozefa, ktorý práve na tomto odpuste oslávil 20. výročie svojho vzniku. Na konci svätej liturgie všetci prítomní zaspievali Svätému Otcovi pápežskú hymnu a vladyka Milan zaželal zboru sv. Jozefa mnoho rokov do ďalšej činnosti pri oslave Boha spevom a modlitbou.

o. Jozef Troja CSsR

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza