Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ BL. METODA CSSR

Posledný augustový víkend, 28. – 29. augusta, sa niesol v duchu vďačnosti a osláv viacerých jubileí Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, pripomínajúc si najmä liturgickú spomienku blaženého Metoda Dominika Trčku. Odpustová slávnosť začala v skorých ranných hodinách 9. ročníkom pešej púte z Nižného Hrabovca k jeho relikviám v bazilike minor, v ktorej program začal modlitbou ruženca a veľkou večierňou s lítiou – posvätením chleba, pšenice, vína a oleja. Po nej sa prítomní pomodlili moleben k blaženému Metodovi, pri ktorom sa prednášali nie len prosby na jeho príhovor, ale aj poďakovania. Vrcholom sobotnej slávnosti bola archijerejská svätá liturgia o 18 hodine, na ktorej boli účastní aj pútnici pešej púte v hojnom počte. Vo svojej homílii vladyka Milan Chautur, emeritný košický eparchiálny biskup, vyzval veriacich, aby hľadali svoje povolanie a napĺňali ho, podobne ako blažený Metod, v akejkoľvek životnej situácii. Povzbudil ich, aby nemali k mučeníkovi iba neurčitú úctu, ale konkrétny vzťah, ktorým sa nasmerujú bližšie k Bohu. Po liturgii nasledovali Modlitby za uzdravenie duše i tela k blaženému Metodovi, na záver ktorých kňazi pomazali prítomných olejom, ktorý bol priložený k jeho relikviám.

V nedeľu vstúpila liturgická procesia do baziliky po skončení Akatistu k Matke Ustavičnej Pomoci, ktorej úctu šíria redemptoristi po celom svete. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup. Po evanjeliu sa prítomným opäť krátko prihovoril vladyka Chautur, vyzdvihnúc čnosti mučeníka Metoda, pripomínajúc slová svätého Jána Pavla II. na jeho blahorečení pred 20 rokmi. Následne otec Metod Lukačik, protoihumen michalovského kláštora, prečítal pastiersky list, ktorý zaznel aj vo všetkých chrámoch metropolie, pripravujúc na návštevu pápeža Františka o dva týždne. Otec Metod sa slova ujal aj na záver slávnosti, poďakoval vladykom za ich čas a slová, i Zboru svätého Jozefa, pod taktovkou pani dirigentky MUDr. Márie Gofusovej, ktorý sprevádzal spevom celú odpustovú slávnosť. Taktiež pripomenul všetky výročia redemptoristov – storočnicu pôsobenia na Slovensku, 20. výročie beatifikácie Metoda Trčku, 90 rokov michalovského kláštora i 110 rokov od narodenia Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka, ktorého beatifikačný proces je otvorený. Vladyka Cyril poďakoval otcom Redemptoristom za ich misijnú činnosť, či už na ľudových misiách alebo aj v apoštoláte periodík a tlače. Pripomenul veľké osobnosti Kongregácie, medzi ktoré zaradil už aj svojho predchodcu na stolci Košickej eparchie, ktorý svoje povolanie a poslanie plnil, ako aj samotný mučeník Metod, vhod i nevhod v rôznych životných situáciách. Po krátkej modlitbe pri pozostatkoch mučeníka v bočnej lodi chrámu sa procesia zastavila pred východom baziliky, vladyka Cyril prečítal prológ z Jánovho evanjelia a procesia pokračovala do kláštora na spoločné agapé.

Autor: Richard Fučko

Zdroj a viac: Redemptoristi Michalovce

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email