REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť bl. Metoda Trčku CSsR 25. – 27. 08. 2017

Odpustovú slávnosť sme začali krátkou duchovnou obnovou o 17.30, kedy sme sa pomodlili v chráme moleben k blaženému Metodovi. Po ňom nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol o. Jaroslav Štelbaský CSsR.

Sobotný program odpustu sa začal modlitbou posvätného ruženca o 15.30. Po ňom nasledovala veľká večiereň s lítiou. O 17.00 sme sa začali modliť moleben k bl. Metodovi, pri ktorom boli čítané prosby a poďakovania. Počas molebenu sme v chráme privítali aj účastníkov 5. ročníka púte k relikviám bl. Metoda, ktorí putovali z Nižného Hrabovca. Po molebene nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorej predsedal košický eparcha Milan Chautur CSsR za prítomnosti vyše dvoch desiatok kňazov. Na tejto svätej liturgii bol prítomný aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Vladyka Milan v homílii hovoril o skutočnosti práce a o tom ako ju človek prežíva. Najväčší problém vidí v tom, že všetko sa sústreďuje na peniazoch. Vladyka Milan ukázal Boh ako najlepšieho a najväčšieho zamestnávateľa. Blaženého Metoda použil ako príklad robotníka, ktorý priniesol osoh nielen Bohu ale tiež ľuďom, medzi ktorými pôsobil. Vladyka vyzval každého prítomného, aby sme nesedeli zo založenými rukami a nečakali, že nám pečené holuby budú padať do úst. Aby sme boli usilovný ako blažený Metod. Po svätej liturgii nasledovali modlitby o uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Týmto sa sobotný program ukončil.

Odpustovú nedeľu sme začali modlitbou utierne o 07.00. O 08.00 sme slávili sv. liturgiu s myrovaním, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR. Po liturgii nasledoval akatist k našej Matke ustavičnej pomoci, ktorý viedol o. Tomáš Smoleňák CSsR. O 10.00 sa začala archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným sláviteľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Vladyka Cyril v homílii hovoril o osobe bl. Metoda a o jeho ťažkom osude vo väzeniach. Lekár, ktorý o. Metoda vo väzení ošetroval a videl, že mu pomôcť nemôže, sa mu začal ospravedlňovať. Bl. Metod mu odpovedal, že sa na nikoho nehnevá. To je ten príklad, ktorý nám ukazuje bl. Metod – odpustiť aj tým, ktorí si to nezaslúžia. Sv. liturgia sa zakončila myrovaním. Popoludní o 15.00 sa nielen rodiny s deťmi ale aj iní veriaci zišli v chráme na akatiste požehnania rodín. Po tomto akatiste bolo agapé v kláštornej záhrade, kde sa mohli dospeláci porozprávať a deti mali možnosť zahrať si futbal, alebo vyšatniť sa na nafukovacom hrade alebo na šľapacích kárach. Odpustový deň sme ukončili sv. liturgiou o 18.00.

 

o. Jozef Troja CSsR

no images were found

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza