REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť bl. Metoda v Bazilike v Michalovciach

V dňoch 29. – 30. augusta 2015 sa v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť bl. Metoda D. Trčku. Sprievodnou akciou odpustu bola už tretia pešia púť na česť bl. Metoda, ktorá sa začala v sobotu ráno v Nižnom Hrabovci. Cieľom okolo 100 pútnikov boli relikvie blahoslaveného Metoda v bazilike minor v Michalovciach. Pútnici dorazili do Chrámu sv. Ducha okolo 17:00. Ďalšia skupina pútnikov prišla autobusom zo Stropkova, Bokši a Šandala.

Samotný program odpustovej slávnosti sa začal o 16-tej hodine slávením veľkej večierne. Po jej skončení nasledovala modlitba molebenu k bl. Metodovi, počas ktorého bolo prečítaných množstvo prosieb i poďakovaní ľudí, ktorí veria, že blahoslavený Metod im vyprosí potrebné milosti u Boha. Hlavným bodom sobotňajšieho programu bola sv. liturgia. Hlavným slúžiteľom bol viceprovinciál, o. Metod Marcel Lukačik CSsR a homíliu predniesol páter Róbert Režný CSsR, miestny predstavený redemptoristov v Podolínci. Po skončení sv. liturgie program pokračoval modlitbami za uzdravenie duše i tela s pomazaním olejom.

Druhý deň odpustovej slávnosti sa začal ráno o 7:00 utierňou, ktorú viedol miestny predstavený Michalovského kláštora, o. Milan Zaleha CSsR. Po utierni nasledovala sv. liturgia, ktorú slúžil o. Miroslav Bujdoš CSsR. Hlavnou myšlienkou jeho kázne bolo odpúšťanie si navzájom, podobne ako to urobil pred smrťou bl. Metod, ktorý dokázal odpustiť svojim väzniteľom. Odpustová slávnosť vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol pomocný prešovský biskup vladyka Milan Lach SJ. Na začiatku sv. liturgie prijali dvaja bohoslovci br. Marek Olčák CSsR a br. Miroslav Líška CSsR nižšie svätenia – postriženije. V kázni vladyka Milan poukázal na to, aby sme mysleli na slabších, na emigrantov, postavili sa na ich stranu a pomáhali im. Svätosť, na ktorú nám poukazuje i blahoslavný Metod totiž znamená zaujať správny kresťanský postoj v rôznych životných situáciách. Slávnostná sv. liturgia bola zakončená myrovaním a obchodom okolo baziliky.

V poobedňajších hodinách bol posledný bod programu určený rodinám. V priestoroch kláštornej záhrady bola pre nich pripravená opekačka a tí najmenší sa mohli vyblázniť do sýtosti.

Verím, že o rok sa stretneme v ešte hojnejšom počte a minimálne v takej príjemnej atmosfére ako tento rok.

br. Marek Olčák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza