Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ KU CTI BLAHOSLAVENÉHO HIEROMUČENÍKA O. METODA DOMINIKA TRČKU, CSsR V MICHALOVCIACH

V sobotu 24. Augusta 2019 v popoludňajších hodinách v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa začala dvojdňová odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného mučeníka o. Metoda Dominika Trčku, CSsR. Tejto odpustovej slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova ktorú viedol o. Mjr. Juraj Rizman, CSsR. Tento náš spolubrat, ktorý pôsobí vo Vojenskom ordinariáte OS a OZ SR v Košiciach, v prvý deň vo svojom príhovore nás povzbudil aby sme si uvedomili, že Boh k nám hovorí a chce nás viesť ako viedol Abraháma, Presvätú Bohorodičku aj bl. Metoda. V druhý deň nám pripomenul že Boh sa nás dotýka cez sviatosti, a že Ježiš je skutočne prítomný vo Sviatosti Eucharistie, ktorá je znamením lásky. V tretí deň nás vyzval aby sme odpovedali Bohu verným zachovávaním Jeho prikázaní. Počas tejto trojdňovej duchovnej obnovy pred Svätou liturgiou boli ešte pobožnosti: Novéna k Matke ustavičnej pomoci, Moleben k bl. Metodovi a Akatist požehnania rodín.

Samotná odpustová slávnosť začala v sobotu o 15.30 modlitbou posvätného ruženca, po ktorej nasledovala Veľká večiereň, po nej bol Moleben k bl. Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. O 18.00 sa začala Archijerejská sv. liturgia ktorú slávil náš spolubrat vladyka Milan Chautur, CSsR, košický gréckokatolícky eparcha, a spolu s ním koncelebrovali viacerí rehoľní aj diecézni kňazi za hojnej účasti prítomných veriacich. Vladyka Milan CSsR v homílii hovoril, že blahoslavený Metod sa vzoprel totalite neslobody a útlaku cirkvi, a dnes aj my sa mame vzoprieť novým ideológiám, ktoré idú proti Božím zákonom. Po tejto archijerejskej sv. liturgii nasledovali modlitby za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom. Po týchto modlitbách sa konala procesia s relikviami bl. o. Metoda po priľahlých uliciach v okolí našej baziliky. Pri štyroch zastaveniach počas tejto procesie sa prítomným veriacim krátkymi úvahami zo života bl. o. Metoda  prihovoril o. Jozef Kišák, CSsR.

Nedeľný liturgický program začal o 7.00 modlitbou Utierne, po ktorej o 8. 00 nasledovala svätá liturgia počas ktorej sa v homílii prihovoril o. Václav Hypius, CSsR, provinciál redemptoristov Provincie Bratislava – Praha a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Od 9.15 bol Akatist k Matke ustavičnej pomoci, po ktorom o 10.00 začala archijerejská sv. liturgia, ktorú slávil náš spolubrat vladyka Petro Loza, CSsR z Ukrajiny, ktorý je pomocným biskupom eparchie Sokaľ – Žovkva. V homílii poukázal, že bl. Metod nestratil svoju ľudskú dôstojnosť a vieru ani v ťažkých životných situáciách, a je pre nás príkladom, všade vyznávať svoju vieru. Po tejto archijerejskej sv. liturgii nasledovalo Myrovanie a obchod okolo chrámu – baziliky minor v ktorej už od roku 2001 v bočnom oltári Božského Srdca Ježišovho sú umiestnené relikvie nášho spolubrata a mučeníka bl. Metoda Dominika Trčku, CSsR, ktorý za vernosť Kristovi a Jeho námestníkovi – nástupcovi sv. ap. Petra zomrel v leopoldovskej väznici pred 60-tími rokmi presne 23. Marca 1959. Na tejto archijerejskej sv. liturgii boli prítomní aj predstavitelia mestskej správy – primátor mesta Michalovce pán Viliam Zahorčák a jeho zástupca pán Ing. Jozef Sokologorský. Sväté liturgie aj ostatné liturgické slávenia a pobožnosti svojím spevom doprevádzali kantorka pani Anna Malíková a náš chrámový Zbor sv. Jozefa pod dirigentským vedením pani MUDr. Márie Gofusovej.

            V nedeľu popoludní od 15.30 v našej kláštornej záhrade bolo agapé – stretnutie s rodinami, ktoré prichádzajú do našej baziliky. Bolo pre nich pripravené menšie občerstvenie a viacerí doniesli aj nejaké dobroty z vlastnej kuchyne. Pre deti bol postavený nafukovací hrad, na ktorom sa deťúrence do sýtosti vyšantili. Taktiež si poniektorí zajazdili na štvorkolkách na vlastný pohon, a niektorí si zahrali futbal na malom ihrisku. Takmer všetci sa zapojili do družných rozhovorov v priateľskej atmosfére, že večer sa poniektorým nechcelo ísť domov.

            Nemožno opomenúť, že v sobotu 24. 8. 2019 sa konal už 7. ročník PEŠEJ PÚTE z Nižného Hrabovca do Michaloviec. Túto Pešiu púť od jej začiatku organizuje a vedie náš spolubrat o. Atanáz Mandzák, CSsR. Téma tohtoročnej púte bola: ODPUSTIŤ 7x??? NIE, 77x!!!. Tohtoročnej pešej púte sa zúčastnilo okolo 130 pútnikov, ktorí sa pripájali na rôznych miestach po trase. Ako bonus tohtoroční pútnici na každom mieste zastavenia po trase v chráme po krátkej katechéze dostali novokňazské požehnanie od nášho spolubrata o. Miroslava Lišku, CSsR  Všetci títo pútnici si po príchode do baziliky v Michalovciach uctili relikvie bl. o. Metoda, ktoré boli počas týchto dvoch dni konania odpustovej slávnosti vyložené v strede chrámu z príležitosti 60-tého výročia jeho mučeníckej smrti. Odpustovú slávnosť s nami slávili aj dvaja laickí misionári z Portugalska, José a Teresa.

Nech blahoslavený mučeník Metod vyprosí dar živej viery, nádeje a lásky v našom národe aj v Čechách odkiaľ pochádzal, aby sa dedičstvo otcov svätých Cyrila  a Metoda zachovalo aj pre ďalšie generácie v srdci Európy.

„Pros za nás, blažený Metod, aby sme ťa nasledovali vo vernosti Kristovi.“

 

 

Ján Jozef Oharčák, CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email