REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť ku cti Matky ustavičnej pomoci a svätým apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov a Redemptoristi, kláštor Stropkov
Vás pozývajú na

ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ KU CTI MATKY USTAVIČNEJ POMOCI A SV. CYRILA A METODA

4. – 5. júla 2010 v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove

4. júl 2010 – nedeľa

17. 15 hod. Svätý ruženec
17. 45 hod. Veľká večiereň
18. 30 hod. Svätá liturgia
20. 00 hod. Akatist k Matke ustavičnej pomoci
20. 45 hod. Adorácia Najsvätejšej Sviatosti
21. 30 hod. Záverečné požehnanie

5. júl 2010 – pondelok

7. 30 hod. Svätý ruženec
8. 00 hod. Svätá liturgia
9. 30 hod. Svätý ruženec
10. 00 hod. Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
10. 30 hod. Slávnostná sv. liturgia hlavný slúžiteľ o. Jaroslav Štelbaský CSsR, viceprovinciál michalovskej viceprovincie redemptoristov

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza