REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda a Matky Ustavičnej Pomoci Stropkov 02.-03.07.2022

Odpustová slávnosť sa začala modlitbou radostného svätého ruženca, ktorý sa pomodlili veriaci v chráme. O 17.00 nasledovala Veľká večiereň, ktorú viedol predstavený stropkovského kláštora o. Jozef Jurčenko CSsR. Sobotnú večernú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparcha, spolu s niekoľkými eparchiálnymi kňazmi a redemptoristami. Vladyka Milan v homílii pripomenul silný príklad horlivosti solúnskych bratov.

Stále živá pamiatka nám pripomína, že ich misia mala a stále má zmysel. Svätí Cyril a Metod priniesli naším predkom veľký dar zrozumiteľného ohlasovania viery, v ktorej mohli spoznávať a chváliť Boha. Ich námaha a rôzne útrapy priniesli hojné duchovné ovocie – povedal vladyka Milan. Po svätej liturgii sme sa pomodlili modlitbu akatistu k Matke Ustavičnej Pomoci. Sobotný program sme ukončili
adoráciou.

Nedeľný odpustový program sme začali modlitbou slávnostného svätého ruženca. Svätú liturgiu o 08.00 slávil kaplán farnosti bl. Vasiľa Hopka v Stropkove o. Miroslav Dargaj, ktorý v kázni pripomenul veľký dar Božej bázne na príklade stotníka z Kafarnauma. Vďaka tomuto daru spoznávame, kým sme mi ako ľudia a kým sme vo vzťahu k Bohu. Po svätej liturgii sa o. Cyril Bučko CSsR pomodlil spolu s veriacimi Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi. O 10.00 sme slávili archijerejskú svätú liturgiu, ktorú spolu s nami prežíval aj vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný torontský eparchiálny biskup. Vo svojej homílii vladyka Marián Andrej pripomenul každému s nás o veľkom dare svätej liturgie. Spomenul, že pri slávení svätej liturgie čas prestáva existovať a hodinky sú úplne zbytočné. Po svätej liturgii sme zaspievali pápežskú hymnu, mnoho rokov biskupom, všetkým radom duchovenstva a všetkým veriacim farnosti sv. Cyrila a Metoda. Odpustovú slávnosť sme zakončili sprievodom okolo chrámu.

Obe archijerejské sväté liturgie svojím krásnym spevom sprevádzal zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova. Odpustovú slávnosť predchádzala dvojdňová duchovná obnova, ktorú viedol o. Ondrej Pacák CSsR, predstavený kláštora redemptoristov v Starej Ľubovni, ktorý našu pozornosť upriamil na veľký dar Matky Ustavičnej Pomoci.

Autor: o. Jozef Troja CSsR
FOTO: Marianna Sahajdová

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove