REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť spojená s kňazskou vysviackou o. dk. Miroslava Lišku CSsR, Stropkov, 6.-7.7.2019

Víkend po sviatku sv. Cyrila a Metoda s V Stropkove konala odpustová slávnosť ku cti apoštolov Slovanov. Táto slávnosť bola výnimočná tým, že počas nej prijal kňazské svätenia o. dk. Miroslav Liška CSsR. Takto dostali redemptoristi po niekoľkých rokov opäť dar ďalšieho kňaza misionára.

         Program odpustovej slávnosti sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý sa spolu s veriacimi pomodlil br. Jozef Choma. Po svätom ruženci nasledovala Veľká večiereň, ktorú viedol o. Jozef Jurčenko CSsR, igumen stropkovského kláštora. O 18.00 sme slávili archijerejskú svätú liturgiu, na ktorej už spomínaný o. dk. Miroslav prijal tajomstvo kňazstva. Hlavným celebrantom a kazateľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Svätiteľom bol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup. Na sv. liturgii sa zúčastnilo približne dvadsať kňazov. Po liturgii sme pokračovali v slávení odpustovej slávnosti agapé v kláštornej jedálni.

         Nedeľný program odpustu sa začal sv. ružencom. O 07.30 nasledovala sv. liturgia, ktorú slávil o. Slavomír Tarasovič, stropkovský protopresbyter. O. Slavomír v kázni pripomenul, že všetci sme milované Božie deti, že nie sme sluhovia alebo otroci. Pripomenul, že sme Bohom milovaní a že Boh nás vidí takých nádherných, ako keď nás stvoril. Po liturgii nasledoval Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi a po akatiste nasledovala sv. liturgia, ktorú slávil o. Daniel Dzurovčin, synkel prešovskej archieparchie. O. Daniel v homílii pripomenul aby sme nezabúdali na to, že sv. Cyril a Metod nám nepriniesli iba kultúru a písmo, ale predovšetkým vieru. Tento znak viery v pravého Boha na nás majú ľudia aj vidieť, pozerajúc na náš život. Sv. liturgia sa zakončila sprievodom okolo chrámu.

 

Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza