Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda a Matky Ustavičnej Pomoci v Stropkove

V dňoch 4. – 5. 7. 2023 sa konala odpustová slávnosť ku cti solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda a Matky Ustavičnej Pomoci. Celý program chrámového sviatku sa začal modlitbou posvätného ruženca a pokračoval veľkou večierňou, ktorú viedol o. Jozef Jurčenko CSsR. Následnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparcha, za prítomnosti niekoľkých rehoľných a eparchiálnych kňazov. Pred svätou liturgiou všetkých privítal o. Metod M. Lukačík CSsR, ktorý len pár dní pred odpustovou slávnosťou prijal úlohu správcu tejto farnosti v Stropkove. Vladyka Milan v homílii pripomenul našu vlastnú históriu a na príklade solúnskych bratov vysvetlil, že nám nepriniesli len písmo, kultúru a liturgiu, ale hlavne zvestovali spásu spôsobom, ktorému naši predkovia rozumeli. Na konci svätej liturgie náš viceprovinciálny predstavený o. Miroslav Bujdoš CSsR ocenil medailou bl. Metoda D. Trčku CSsR a pamätným listom pána Milana Lička, ktorý v stropkovskom chráme posluhuje vyše štyridsať rokov v službe kantora. Po svätej liturgii sme pokračovali Akatistom k Matke ustavičnej pomoci, ktorý viedol o. Anton Verbovský, ktorý od 1. júla tohto roka pôsobí v stropkovskej komunite redemptoristov.
V samotný sviatok sv. Cyrila a Metoda sa o 08.00 slávila svätá liturgia, ktorú celebroval o. Miroslav Bujdoš CSsR. Približne o 9.15 sa začal Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý viedol o. Jozef Troja CSsR. O 10.00 nasledovala archijerejská svätá liturgia s vladykom Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom a administrátorom sede vacante prešovskej archieparchie. Vladyka Peter vo svojom príhovore zdôraznil, že predovšetkým dnešná doba potrebuje takých skvelých učiteľov, akými boli sv. Cyril a Metod – učiteľov odvážnych, pravdovravných, božích mužov a pritom učiteľov ochotných položiť svoj život za zverené stádo. Celá odpustová slávnosť sa ukončila mýrovaním, obchodom okolo chrámu a slávnostným obedom.
Dva dni po odpustovej slávnosti, čiže 7. 7. 2023, bol o. Metod M. Lukačík CSsR pri večernej svätej liturgii o. dekanom Slavomírom Tarasovičom slávnostne uvedený do služby správcu farnosti svätých Cyrila a Metoda v Stropkove.

Autor: o. Jozef Troja CSsR

Viac: Farnosť sv. CaM Stropkov

Odpustová slávnosť 4. júl 2023

Odpustová slávnosť 5. júl 2023

ARCHIEPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA A MUP V STROPKOVE 2023

Obrázok 1 z 11

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email