REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Stropkove

V dňoch 7. – 8. júla 2018 sa v chráme svätých Cyrila a Metoda konala archieparchiálna odpustová slávnosť. Takým hlavným mottom tohtoročnej odpustovej slávnosti boli slová z molebenu k týmto svätcom: Svätý Cyril a Metod, horliví šíritelia Božieho slova, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich. Samotná odpustová slávnosť sa začala modlitbou radostného posvätného ruženca. Nasledovala veľká večiereň, ktorú viedol o. Jozef Jurčenko CSsR. O 19.00 sme slávili svätú liturgiu za prítomnosti niekoľkých eparchiálnych kňazov a redemptoristov, ktorý prebývajú v stropkovskom kláštore. Hlavným slúžiteľom a kazateľom na svätej liturgii bol vikár humenského vikariátu o. Martin Zlacký. Otec Martin v homílii pripomenul, že v prikázaní milovať Boha celým srdcom sa spájajú všetky ostatné prikázania. Ježiš prišiel naplniť zákon a to láskou a poslušnosťou. Nie preto že musel ale preto, že chcel. Sme obdarovaní obrovskou mierou lásky. Ako s ňou nakladáme? Otec Martin znova pripomenul, že aj naši predkovia zakúsili plnosť Božej lásky a to cez sv. Cyrila a Metoda. Týto svätci dostali veľké dary, ktoré dokázali zúžitkovať pre svoju misiu. Po svätej liturgii o 20.30 sme sa pomodlili akatist k Matke ustavičnej pomoci, ktorý sa spolu s veriacimi pomodlil o. Jozef Kišak CSsR. Touto modlitbou akatistu sme zakončili sobotný program ospustovej slávnosti. Pri každom bode sobotného odpustového programu kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia.

Nedeľný odpustový” program sme začali o 07.00 modlitbou slávnostného sväteho ruženca. Po ruženci nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil o. Slavomír Tarasovič, stropkovský protopresbyter. Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie. O 09. 00 sa veriaci pod vedením o. Cyrila Bučka CSsR pomodlili Akatist k svätým Cyrilovi a Metodovi. Archijerejskú svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku o 10.00 slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Vladyka Cyril v homílii hovoril o tom, aká je dôstojnosť človeka. Pripomenul, že aj v diele sv. Cyrila a Metoda sa objavuje hľadanie odpovede na túto otázku. Jedným z centrálnych bodov celej misie svätých solúnskych bratov bolo to, aby si ľudia uvedomili vlastnú dôstojnosť a svoju cenu v Božích očiach. Vladyka Cyril zdôraznil, že sme stvorení na Boží obraz a že je v nás iskra nesmrteľnosti. Naša vlastná dôstojnosť je zaodetá do Kristovej dôstojnosti. Nezabudol pripomenúť aj to, čím sa chrakterizujeme ako gréckokatolíci – reč a liturgia, spojenie z východnou duchovnosťou a spojenie s rímskym pápežom. Toto nás charakterizuje už od čias sv. Cyrila a Metoda.

Táto svätá liturgia bola spojená z posviackou ikonostasu a ikony svätých a blahoslavených redemptoristov, ktorú vykonal vladyka Cyril na začiatku svätej liturgie.

 

o. Jozef Troja CSsR

]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza