REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Stropkove 2018