REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Stropkove

V dňoch 7. – 8. júla 2018 sa v chráme svätých Cyrila a Metoda konala archieparchiálna odpustová slávnosť. Takým hlavným mottom tohtoročnej odpustovej slávnosti boli slová z molebenu k týmto svätcom: Svätý Cyril a Metod, horliví šíritelia Božieho slova, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich. Samotná odpustová slávnosť sa začala modlitbou radostného posvätného ruženca. Nasledovala veľká večiereň, ktorú viedol o. Jozef Jurčenko CSsR. O 19.00 sme slávili svätú liturgiu za prítomnosti niekoľkých eparchiálnych kňazov a redemptoristov, ktorý prebývajú v stropkovskom kláštore. Hlavným slúžiteľom a kazateľom na svätej liturgii bol vikár humenského vikariátu o. Martin Zlacký. Otec Martin v homílii pripomenul, že v prikázaní milovať Boha celým srdcom sa spájajú všetky ostatné prikázania. Ježiš prišiel naplniť zákon a to láskou a poslušnosťou. Nie preto že musel ale preto, že chcel. Sme obdarovaní obrovskou mierou lásky. Ako s ňou nakladáme? Otec Martin znova pripomenul, že aj naši predkovia zakúsili plnosť Božej lásky a to cez sv. Cyrila a Metoda. Týto svätci dostali veľké dary, ktoré dokázali zúžitkovať pre svoju misiu. Po svätej liturgii o 20.30 sme sa pomodlili akatist k Matke ustavičnej pomoci, ktorý sa spolu s veriacimi pomodlil o. Jozef Kišak CSsR. Touto modlitbou akatistu sme zakončili sobotný program ospustovej slávnosti. Pri každom bode sobotného odpustového programu kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia.

Nedeľný odpustový” program sme začali o 07.00 modlitbou slávnostného sväteho ruženca. Po ruženci nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil o. Slavomír Tarasovič, stropkovský protopresbyter. Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie. O 09. 00 sa veriaci pod vedením o. Cyrila Bučka CSsR pomodlili Akatist k svätým Cyrilovi a Metodovi. Archijerejskú svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku o 10.00 slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Vladyka Cyril v homílii hovoril o tom, aká je dôstojnosť človeka. Pripomenul, že aj v diele sv. Cyrila a Metoda sa objavuje hľadanie odpovede na túto otázku. Jedným z centrálnych bodov celej misie svätých solúnskych bratov bolo to, aby si ľudia uvedomili vlastnú dôstojnosť a svoju cenu v Božích očiach. Vladyka Cyril zdôraznil, že sme stvorení na Boží obraz a že je v nás iskra nesmrteľnosti. Naša vlastná dôstojnosť je zaodetá do Kristovej dôstojnosti. Nezabudol pripomenúť aj to, čím sa chrakterizujeme ako gréckokatolíci – reč a liturgia, spojenie z východnou duchovnosťou a spojenie s rímskym pápežom. Toto nás charakterizuje už od čias sv. Cyrila a Metoda.

Táto svätá liturgia bola spojená z posviackou ikonostasu a ikony svätých a blahoslavených redemptoristov, ktorú vykonal vladyka Cyril na začiatku svätej liturgie.

 

o. Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza