REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť v Stropkove I. 05. 07. 2011