REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach

Sobota 22. máj 2010

17.00 Sv. ruženec 17.30 Veľká večiereň 18.40 Prednáška – Kňazstvo 19.00 Archijerejská sv. liturgia 20.30 Akatist k Svätému Duchu

Nedeľa 23. máj 2010

07.00 Utiereň 08.00 Sv. liturgia s myrovaním 09.30 Sv. ruženec 10.00 Archijerejská sv. liturgia s kňazskou vysviackou diakona Miroslava Bujdoša CSsR a myrovanie 17.00 Veľká večiereň 18.00 Sv. liturgia Srdečne Vás pozývame na spoločnú modlitbu. redemptoristi ]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza