REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach

Naša odpustová slávnosť Zoslania Svätého Ducha sa začala v sobotu o 16.00 prechodom bránou milosrdenstva. Túto časť odpustu viedol o. Milan a o. Miroslav. V rámci tejto pobožnosti zazneli aj takéto slová: Kto potrebuje moje odpustenie? A od koho potrebujem odpustenie ja? Ak je ten človek teraz vedľa teba, otoč sa k nemu a pros ho o odpustenie, alebo mu to odpustenie podaruj. O 17.00 sme pokračovali slávením veľkej večierne s lítiou, ktorú viedol o. Jozef. Po nej nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR a najmenej tri desiatky kňazov košickej eparchie. Na tejto liturgii boli aj dvaja naši spolubratia zo Stropkova. V homílii vladyka Milan pripomenul, že Boh si vyberá určite znaky, aby oslovil človeka. Boh nikdy nerobí nič kvôli senzácií. Viera a dôvera v Boha je darom Svätého Ducha. Vladyka zdôraznil, že Boh ukazoval a bude ukazovať znamenia, aby sme v nich správne vnímali situácie, ktoré sa dejú okolo nás a videli ich božími očami. Po svätej liturgii nasledovala modlitba akatistu k Matke Ustavičnej Pomoci, ktorú viedol o. Maroš Dupnák CSsR. Sobotný odpustový program sme ukončili adoráciou pred Najsvätejšou Sviatosťou.

V nedeľu sme pokračovali v našom sviatočnom slávení. Náš nedeľný odpustový program sa začal utierňou, ktorú viedol o. Milan. O 8.00 sme slávili svätú liturgiu, ktorú slávil o. Maroš a o. Jozef. Na kázni o. Jozef povedal, že Duch Svätý je zodpovedný za všetko, čo v našom duchovnom živote robíme, že všetko oživuje a že dáva život aj našej častokrát plytkej viere. Po svätej liturgii sme pokračovali spevom a modlitbou akatistu k Duchu Svätému, ktorý viedol o. Jozef. Po akatiste, o 10.00 hodine, nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú opäť slávil vladyka Milan Chautur CSsR, spolu s niekoľkými kňazmi našej eparchie. Vladyka Milan v homílii zdôraznil, že Boh nám daroval veľký dar, dar Svätého Ducha. A tento dar nás k čomusi zaväzuje. Duch Svätý nám dáva za úlohu žiť živu vieru. Po svätej liturgii nasledoval moleben k blaženému Metodovi D. Trčkovi CSsR, počas ktorého prebiehalo tiež mírovanie. V samotnom závere svätej liturgie bol obchod okolo chrámu. Popoludní o 17.00 bola veľká večiereň s modlitbami na kolenách, ktorá bola celkovým ukončením našej odpustovej slávnosti.

o. Jozef Troja CSsR   ]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza