REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach

Odpustová slávnosť sa začala posviackou obnovenej kláštornej kaplnky o 16.00. Medzitým sa v chráme veriaci pomodlili posvätný ruženec. O 17.00 sme pokračovali veľkou večierňou s litiou a po nej nasledovala krátka prednáška, keďže odpustová slávnosť bola spojená s fatimskou sobotou. O 18.00 začala archijerejská sv. liturgia, ktorú vysielalo aj Rádio Lumen. Pri tejto liturgii prijal bohoslovec Juraj Moščák diakonskú vysviacku. Vladyka Milan v homílii podotkol, že v diakonskej a kňazskej službe nejde o to zaskvieť sa pred ľuďmi alebo ukázať sa, aký som výrečný, ale osláviť Boha svojou službou. Po liturgii sme sa ešte pomodlili Akatist požehnania rodín. Tým sa sobotný odpustový program zakončil. V nedeľu sme pokračovali v slávení odpustu. Ráno o 7.00 bola Utiereň a po nej o 8.00 sv. liturgia, ktorú slávil o. Jozef Troja CSsR. Potom nasledoval Akatist k Duchu Svätému. O 10.00 nasledovala archijerejská sv. liturgia, pri ktorej dvaja diakoni – o. dk. Peter Babinčák a o. dk. Juraj Moščák prijali kňazskú vysviacku. Vladyka pri homílii hovoril, že človek vo svojich túžbach túži po niečom nekonečnom a tým nepriamo túži po duchovných veciach. Ale pri tom sa musí v živote zastaviť, preto aj Ježiš hovoril apoštolom, aby aktívne na modlitbe očakávali príchod Sv. Ducha. Otcom diakonom vladyka pripomenul, že kňazi sú povolaní ku sláveniu nadčasovej obety a ku pozývaniu ľudí ku večnosti. Slávnostná svätá liturgia sa zakončila sprievodom okolo chrámu. O 17.00 bola ešte Večiereň z modlitbami na kolenách. Touto modlitbou večierne sa ukončila naša odpustová slávnosť.

 

o. Jozef Troja CSsR

]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove