Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Odpustová slávnosť ZSD 2023

Posledný májový víkend veriaci mohli v michalovskej bazilike minor redemptoristov osláviť sviatok Zostúpenia Svätého Ducha, ktorý je chrámovým sviatkom. Celý program bol vysielaný v priamom prenose TV Logos a TV Zemplín. Odpustový program začal v sobotu o 16.30 h modlitbou slávnostného ruženca nasledovaný veľkou večierňou s lítiou, na ktorej boli požehnané chlieb, pšenica, víno a olej. Krátko po večierni vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, v sprievode nášho viceprovinciálneho predstaveného otcom Miroslava Bujdoša CSsR ako aj kňazov, diakona, bohoslovcov a za spevu chrámového zboru sv. Jozefa na čele s dirigentkou MUDr. Máriou Gofusovou vošiel do chrámu. Táto svätá liturgia bola výnimočná tým, že počas nej boli oceňovaní kňazi Košickej eparchie. Do funkcie Synkela pre ekonomické a majetkové záležitosti bol vymenovaný otec Lukáš Vojčík, administrátor farnosti Dvorianky. Do funkcie Synkela pre školstvo bol vymenovaný otec Karol Knap. Synkelom a otcovi Martinovi Mrázovi bolo udelené právo z úradu nosiť zlatý kríž s ozdobami. Taktiež pri príležitosti 15. výročia od zriadenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris na Slovensku, ako znak vďaky za ich vernosť, službu Kristovej cirkvi a vzácny prínos k budovaniu Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ udelil zlatý kríž s ozdobami a právo používať titul stavroforný protojerej otcovi Stanislavovi Zimovčákovi. Právo nosiť zlatý kríž a používať titul protojerej bolo udelené ďalším 28 kňazom Košickej eparchie. Počas malého vchodu sa vladyka Cyril Vasiľ SJ modlil nad vyznamenanými kňazmi, aby boli príkladní ohlasovatelia Božieho slova, na povzbudenie pre spolubratov kňazov a dobrým príkladom pre všetkých veriacich. Následne im bol odovzdaný kríž.

V homílii sa vladyka Cyril Vasiľ SJ zameral na otázku pôsobenia Svätého Ducha a ako sa prejavuje vo sviatostiach. Po zoslaní Svätého Ducha získali apoštoli Boží pohľad, svetlo Kristovo, ktoré je výsledkom jeho slova a nasledovania jeho zákona. Prijatie Ducha spočíva prijatím sviatostí a pokračovaním života sviatostí. Neodháňať Svätého Ducha vyprázdňovaním, umŕtvovaním jeho činnosti a jeho prítomnosti. Ponorení do krstnej vody v mene Otca i Syna i Svätého Ducha sa kresťania stávajú oblečenými v Krista i nositeľmi jeho Ducha. Touto milosťou sa Cirkev živí aj v ostatných sviatostiach. Iba v Božom duchu dokáže zrelý kresťan priblížiť dôležité pravdy tým, ktorý mu načúvajú. Apoštoli rozprávali s nadšením a osobným svedectvom, takže ich slová boli presvedčivé a prijaté. Rozprávali tak, že nebolo možné odporovať ich učeniu a prihovárali sa srdcu človeka. Výsledkom má byť túžba ohlasovať ho tým, ktorí ho nepoznajú a to zrozumiteľným jazykom, takým ktorí sa bude prihovárať srdcu človeka. Po svätej liturgii nasledoval Akatist k Svätému Duchu.

Druhý deň eparchiálnej odpustovej slávnosti sa začal slávnostnou utierňou, po ktorej nasledovala cirkevnoslovanská svätá liturgia slúžená otcom Marošom Dupnákom CSsR. Po skončení sa veriaci mohli znova pomodliť Akatist k Svätému Duchu. Odpustová slávnosť v bazilike vyvrcholila nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slúžil vladyka Cyril Vasiľ SJ a homíliu ohlásil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparchiálny biskup.

Vladyka vychádzal z pomenovania Svätého Ducha – Paracleitos, čo znamená obhajca. Porovnával ho s Diablom, ktorý znamená žalobca. Svätý Duch chce všemožne človeka brániť. Diabol je ten, ktorý za každú cenu, chce človeka viniť, žalovať na neho a uvrhnúť ho do odsúdenia. Pripomenul, že príchod Svätého Ducha apoštolov naplnil istotou a silou zhora, ktorej nemohli odolať ani ich nepriatelia. Človek pre svoje šťastie nepotrebuje toho až tak veľa, stačí mu, keď mu niekto chce rozumieť a ktosi pri ňom stojí. Preto, keď apoštoli dostali moc zhora od Svätého Ducha, ktorý na nich zostúpil, sa prestali báť. Dnešný človek je vždy v strese, do ktorého ho uvádza “sliedičský” systém aj cez mobilné siete a telefonické hovory, preto si každý môže položiť otázku, k čomu všetkému sa to dá zneužiť… Je to len “malá ľudská ukážka” toho, čo diabol=žalobca, sleduje tým, že človeka napĺňa strachom a obavami z toho, že ho ktosi usvedčí z toho, že nebol dokonalý v každom ohľade, a tak ho môže žalovať i pripomínať mu jeho chyby, aby ho ničil. Preto dnes potrebuje obrancu a Utešiteľa, lebo žije v  dobe žalôb a znepokojovania. Odpustová slávnosť vyvrcholila modlitbou večierne, neobyčajnou tým, že obsahovala tri obsiahle a bohaté modlitby k Svätému Duchu, modliace sa na kolenách a osobitné prosby.

Autor: Maroš Tažik

Zdroj a viac: Bazilika minor Michalovce

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email