REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Oficiálne otvorenie archieparchiálnej fázy procesu blahorečenia redemptoristu o. Jána Ivana Mastiliaka.

V sobotu 31. januára 2015 najosvietenejší arcibiskup a metropolita Ján oficiálne otvoril archieparchiálny proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR. V tento deň sa ešte uskutočnilo slávenie dňa zasvätených osôb celej Prešovskej metropolie, za účasti všetkých našich vladykov: prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, košického eparchiálneho biskupa Milana Chautura CSsR, bratislavského eparchiálneho biskupa Petra Rusnáka, pomocného prešovského biskupa Milana Lacha SJ a emeritného pomocného pražského biskupa Ján Eugen Kočiš. Slávnostný deň začal archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorú slávili spolu s biskupmi aj mnohí kňazi. V kázni vladyka Ján zdôraznil sľub poslušnosti. Neposlušnosť je taktika zlého, ktorý od začiatku hovorí – nebudem slúžiť. Kresťanov a zvlášť rehoľníkov, má charakterizovať poslušnosť. A o otcovi Janovi Ivanovi Mastiliakovi CSsR sa vyjadril: „Bol veľmi učený a zbožný redemptorista. Komunisti sa ho veľmi báli, ale nie preto, že bol mohutnej postavy, ale preto, lebo bol duchovne veľký a silný. Poznal som ho 5 rokov, keď som bol kaplánom tu v Prešove. Pomáhal kriesiť našu cirkev, bol neúnavným spovedníkom, formoval kňazov, rehoľníkov, prekladal knihy… Vnímal som jeho lásku, pokoru a pohotovosť poslúžiť. Som veľmi rád, že sa dnes oficiálne začína proces skúmania jeho života a čností.“ Program pokračoval v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity slávnostným zhromaždením, ktoré pozostávalo z dvoch častí. Prvou časťou bolo prvé zasadnutie tribunálu, ktorým bol oficiálne na archieparchiálnej úrovni otvorený proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktoré prebiehalo podľa cirkevných predpisov určených na takúto udalosť. V úvode biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry, pozvaných príbuzných a spolurodákov otca Mastiliaka z Nižného Hrabovca ako aj pozvaných svedkov privítal prešovský arcibiskup a metropolita Ján. Zdôraznil, že to ešte nie je blahorečenie, ale začiatok skúmania života a čností. Pozval všetkých, aby proces sprevádzali modlitbou, členov tribunálu a komisií, ako aj svedkov požiadal, aby si počínali a vypovedali v tejto záležitosti slobodne a pravdivo. „Verím, že nás Pán bude sprevádzať a keď to bude jeho vôľa, budeme môcť túto záležitosť posunúť do ďalšej fázy“, povedal vladyka Ján. Vicepostulátorom je otec Atanáz Mandzák CSsR. Tribunál tvoria prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý však vymenoval svojho zástupcu – arcibiskupského delegáta, ktorým je otec Jaroslav Pasok, promotorom spravodlivosti je otec Miloš Galajda, notárom aktuárom otec Peter Lach a pomocným notárom otec Matúš Verba. Zároveň boli vymenované dve komisie – Komisia znalcov vo veci teologickej a Komisia znalcov vo veci historickej a archivistickej. Po prevzatí dekrétov a prísahe bol oznámený dátum prvého pojednávania a určený svedok na vypočutie. Druhou časťou slávnostného zhromaždenia bolo stretnutie zasvätených osôb, ktorých sa zišlo 100 a vypočuli si zaujímavú prednášku kontemplatívnej sestry redemptoristky Aleny Hutňanovej OSsR na tému Zasvätení – spoluúčastní na Božom živote.


ThDr. Ján Ivan Mastiliak CSsR bol prvým gréckokatolíckym redemptoristom zo Slovenska. Narodil sa 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci. Študoval v Čechách a v Ríme. Po získaní doktorátu sa vrátil na Slovensko. Bol zaradený medzi desiatich „najnebezpečnejších“ rehoľníkov, proti ktorým sa konal tzv. monsterproces v roku 1950. Dovtedy neznámy redemptorista bol obvinený z velezrady a špionáže v prospech Vatikánu a západných mocností. Pôvodne navrhnutý trest smrti bol zmiernený na doživotie, z ktorého si napokon odsedel 15 rokov. Sám o väzení nechcel rozprávať, ale pod poslušnosťou napísal knižku Za hrsť spomienok, v ktorých sa na väzniteľov pozeral ako na tých, „ktorí si len konali svoju prácu.“ Po amnestovaní pracoval a žil v Prešove. V roku 1968 a v nasledujúcich rokoch stál pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi. Pre nebo sa narodil 18. septembra 1989, dva mesiace pred pádom totality. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

spracoval podľa TK KBS o. Metod Lukačik CSsR

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza