Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Oslavy 50. výročia narodenín pre nebo blaženého hieromučeníka Metoda CSsR

V sobotu 21. marca z príležitosti 50. výročia narodenín pre nebo bl. Metoda Dominika Trčku CSsR sa slávila gréckokatolícka sv. liturgia v jeho rodisku, vo Frýdlante nad Ostravicí. Tu sa narodil, bol pokrstený v miestnom kostole sv. Bartolomeja a tu vyrastal a žil až do svojich 12 rokoch, keď potom odišiel do juvenátu redemptoristov. Archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný biskup pražského apoštolského exarchátu. V homílii sa prihovoril ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz. Na sv. liturgii sa zúčastnilo pekné množstvo veriacich a tiež kňazov západného aj východného obradu. Na záver o. Jaroslav Štelbaský CSsR, michalovský protoihumen redemptoristov daroval ikonu a medailu blaženého hieromučeníka Metoda miestnemu farárovi. Svojím spevom sprevádzal celú slávnosť gréckokatolícky spevácky zbor zo Starej Ľubovne. Túto slávnosť v priamom prenose vysielala aj televízia Noe. (Fotografie: http://www.doo.cz/photogallery.php?album_id=72).

V nedeľu 22. marca v kláštornom chráme redemptoristov v Michalovciach sa uskutočnila významná a krásna liturgická slávnosť – spomienka na mučenícke svedectvo bl. Metoda Dominika Trčku CSsR. Zišli sa tu traja gréckokatolícki hierarchovia, protopresbyteri, redemptoristi zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, rehoľné sestry, predstavitelia mesta a množstvo veriacich. Celý deň sa niesol vo vďakyvzdávaní za dar svedectva blaženého hieromučeníka Metoda, prvého protoihumena gréckokatolíckych redemptoristov. Ráno sa najprv slúžila nedeľná utiereň, po nej bola sv. liturgia Bazila Veľkého s myrovaním, potom moleben k bl. Metodovi a vyvrcholením slávnosti bola archijerejská sv. liturgia. Slávnostnú sv. liturgiu slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján spolu s vladykom Milanom a vladykom Petrom. V homílii vladyka Milan okrem iného poukázal na široké srdce lásky bl. Metoda Dominika a uviedol aj konkrétne príbehy zo života blahoslaveného – spomienky ešte žijúcich súčastníkov. Medzi pamätníkov bl. Metoda patrí aj J. Em. kardinál Jozef Tomko. Na záver sv. liturgie sa ešte prihovoril arcibiskup a metropolita Ján. Povzbudil všetkých prítomných na ceste k nášmu spoločnému cieľu, k nebu. Tam už bl. Metod vďaka svojmu svätému životu už došiel a na tejto ceste nás povzbudzuje a prihovára sa za nás. Na koniec sv. liturgie ešte boli posvätené ikony blaženého Metoda: jedna veľká ikona lemovaná s výjavmi zo života hieromučeníka a ostatné menšie ikony. Dopoludňajšia slávnosť sa zakončila modlitbou pri relikviách blaženého hieromučeníka Metoda a myrovaním. Večer pokračoval duchovný program s premietaním historických fotiek zo života bl. Metoda a nádhernou redemptoristami spievanou krížovou cestou.

Metod Dominik Trčka sa narodil 6. júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravici v Čechách ako siede dieťa v rodine Františky Šterbovej a Tomáša Trčku. Najprv navštevoval miestnu školu vo Frýdlante a potom v Místku. Vstúpil do rehole redemptoristov pražskej provincie, kde 25. augusta 1904 zložil rehoľné sľuby a po ukončení štúdií 17. júla 1910 prijal kňazské svätenia. Najprv pôsobil v Čechách ako misionár. Potom dva roky pôsobil na Ukrajine a v roku 1921 prišiel apoštolsky pracovať na Slovensko. Najdlhšie pôsobil v Michalovciach, kde založil kláštor a vybudoval nádherný chrám. Po násilnej barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950, kedy komunistická moc obsadila kláštory a rehoľníkov internovala v koncentračných táboroch, o. Metod, ktorý vtedy pôsobil v Sabinove, bol internovaný do Podolínca, odkiaľ ho viackrát vzali do vyšetrovacej väzby, do povestného „leopoldovského mlyna“. Štátny prokurátor ho na súdnom pojednávaní 21. apríla 1952 obvinil zo spolupráce s vladykom Gojdičom, že rozširoval jeho ilegálne protištátne pastierske listy a dával skrze svojich predstavených v Prahe tajné informácie do Ríma. Bolo to kvalif ikované ako velezrada a vyzvedačstvo na 12 rokov väzenia. Otec Metod prešiel väzenie v Ilave a na Mirove, aby nakoniec v apríli 1958 skončil v Leopoldove. Na Vianoce 1958. roku si o. Metod spieval potichučky vianočnú koledu a väzenský dozorca, ktorý ho počul, ho dal eskortovať do korekcie. Betónová miestnosť s malým okienkom, so sprísneným režimom, v ktorej dostával stravu len každý druhý deň, pripravila o. Metoda o zdravie. Dostal zápal pľúc a vysoké horúčky. Jeho Stvoriteľ a Pán si ho povolal k sebe 23. marca 1959, v deň, keď pred 13. rokmi sa stal prvým protoihumenom (viceprovinciálom) michalovskej viceprovincie. Lekár, ktorý o. Metoda v Leopoldove ošetroval, vo svojom svedectve spomína, že keď sa ospravedlňoval o. Metodovi, že mu nemôže pomôcť, ten mu odpovedal: „Na nikoho sa nehnevám a všetkým odpúšťam!” Cirkev uznala jeho mučenícke svedectvo viery, lebo po zakončení diecéznej a rímskej fázy beatifikačného procesu bol 24. apríla 2001 pápežom Jánom Pavlom II. podpísaný dekrét o mučeníctve o. Metoda Dominika Trčku. Za blahoslaveného bol o. Metod D. Trčka CSsR vyhlásený v Ríme 4. novembra 2001. Jeho relikvie sa nachádzajú v chráme redemptoristov v Michalovciach. 23. marca 2009 uplynulo presne 50 rokov od jeho mučeníckej smrt pre Krista.

o. Metod Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email