Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Otvorenie Jubilejného roka redemptoristov

V dňoch 21.03. – 23.03. sme my, spoločenstvo redemptoristov v Stropkove, prežívali špeciálny čas. Aj keď sú tieto dni poznačené pandémiou, predsa sme mali dôvod aj na radosť. Sv. liturgiou sv. Bazila Veľkého o 08.00 a 09.30 sme otvorili Jubilejný rok storočnice príchodu redemptoristov do Stropkova. Hlavným celebrantom sv. liturgie o 08.00 bol náš viceprovinciálny predstavený o. Metod Marcel Lukačik CSsR, ktorý s nami strávil cele trojdnie. V homílii o. Metod v krátkosti predstavil všetky obdobia prebývania redemptoristov v Stropkove – obdobie po príchode v 1921 roku, vojnové a povojnové časy, obdobie komunizmu, čas po roku 1989 a aj terajšie obdobie nášho pôsobenia. Nezabudol poďakovať Bohu za všetkých redemptoristov, ktorí počas tejto storočnice v Stropkove pôsobili.

V pondelok sme sa pred večernou sv. liturgiou pomodlili Akatist požehnania rodín, ktorý viedol o. Jozef Vojtila CSsR, správca tunajšej farnosti. V kázni, ktorú vyhlásil o. Metod, nám pripomenul, že ako redemptoristi sme povolaní pre misiu a hlásanie Božieho slova. Pripomenul nám Ježišove slova: „Duch Pána je na do mnou, pretože ma pomazal…poslal ma hlásať evanjelium chudobným…“. Tieto slová by mali byť základným mottom celého nášho apoštolského života a pôsobenia.

Utorňajší deň sa niesol v znamení niekoľkých významných udalosti – 75 rokov od vzniku michalovskej viceprovincie redemptoristov, 23.03.1959 zomrel dnes už blažený mučeník Metod D. Trčka CSsR a pred 150 rokmi bol náš zakladateľ, sv. Alfonz Mária de Liguori CSsR, vyhlásený za učiteľa Cirkvi. O 17.30 sme sa pomodlili moleben k bl. Metodovi D. Trčkovi CSsR, ktorý viedol o. Jozef Jurčenko CSsR, miestny predstavený. Na začiatku sv. liturgie o. Metod predstavil dekrét, ktorý vydala Apoštolská peniteciária pri príležitosti storočnice a podľa ktorého môžu do 31.12.2021 veriaci získať v našom chráme plnomocné odpustky. Následne o. Jozef Troja CSsR prečítal slovenské znenie tohto dekrétu. V homílii nás o. Metod povzbudil ku odvahe pri hlásaní Božieho slova a ku svätosti života. Misionárom nie je len ten, kto krásne a pútavo povie kázeň, ale najmä ten, kto dobre žije a svojím príkladným životom pritiahne ľudí bližšie k Bohu – pripomenul o. Metod.

Autor: o. Jozef Troja CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email