Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Pápež František: Svätý Alfonz je vzorom pre Cirkev, ako napredovať v misii

Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia,

rodina redemptoristov a Alfonziánska akadémia dnes slávia s celou Cirkvou 150. výročie vyhlásenia svätého Alfonza za učiteľa Cirkvi.

Na počesť tohto významného výročia nám pápež František napísal posolstvo, v ktorom predkladá svätého Alfonza ako „model pre celú Cirkev, ako napredovať v misii“. Svätý Otec nás pozýva, „ako svätý Alfonz, aby sme vykročili ako bratia a sestry v ústrety najkrehkejším členom našej spoločnosti. To zahŕňa rozvoj morálnej teologickej reflexie a pastoračných opatrení, ktoré sú schopné zaviazať sa k spoločnému dobru, zakorenené v ohlasovaní kerygmy a ktoré ponúkajú rozhodujúce slovo na obranu života, stvorenia a bratstva.“

Pri tomto výročí pápež František povzbudzuje „Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa a Pápežskú Alfonziánsku akadémiu … aby nadviazali konštruktívny dialóg so situáciami prichádzajúcimi zo všetkých kultúr s cieľom hľadať apoštolskú, morálnu a duchovnú odpoveď v prospech ľudskej krehkosti s vedomím, že tento dialóg je martyria – svedectvo.“

Toto 150. výročie nie je len príležitosťou na oslavu zásluh svätého Alfonza Mária de ‘Liguori, ale predovšetkým, v duchu Svätého Alfonza, prispieť do budúcnosti nádejou a radosťou z evanjelia.

Nech nás svätý Alfonz naďalej inšpiruje a sprevádza nás, keď ideme za Vykupiteľom!

V Kristovi, našom Vykupiteľovi,

P. Michael Brehl CSsR
generálny predstavený

Celý text v taliačine nájdete tu.

Zdroj: Provincia Bratislava-Praha

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email