REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Pápež František vymenoval kardinála Josepha Tobina CSsR za člena kongregácie, ktorá pomáha menovať biskupov

Pápež František vymenoval 4. marca kardinála Josepha W. Tobina z Newarku v New Jersey za člena Kongregácie pre biskupov, úradu, ktorý radí pápežovi pri nominácii biskupov na celom svete.

Kardinál Tobin je redemptorista, ktorý slúžil v Ríme ako generálny predstavený Kongregácie a tiež ako sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Do USA sa vrátil v roku 2012 ako arcibiskup v Indianapolise, než ho František v roku 2016 vymenoval za kardinála a arcibiskupa v Newarku. Tobin sa s bývalým argentínskym kardinálom Jorge Bergogliom, dnes pápežom Františkom, pozná minimálne od roku 2005, keď obaja počas synody o Eucharistii slúžili spolu v tej istej diskusnej skupine.

Kardinál Tobin (68) zastáva miesto, ktoré zostalo neobsadené po americkom kardinálovi Donaldovi W. Wuerlovi, washingtonskom emeritnom arcibiskupovi. Ten sa v novembri dožil 80 rokov a automaticky odstúpil zo svojho úradu.

Prefektom Kongregácie pre biskupov je kanadský kardinál Marc Ouellet. Nunciovia alebo veľvyslanci Svätej stolice na celom svete najprv hľadajú kňazov vhodných zastávať úrad biskupa a ich mená následne odovzdávajú Kongregácii. Členovia Kongregácie preskúmajú biografie potenciálnych kandidátov, pripomienky a odporúčania zozbierané nunciami pred vydaním ich vlastných odporúčaní pápežovi.

Kongregácia tiež radí pápežovi pri zakladaní nových diecéz alebo pri konsolidácii starých; radí biskupským konferenciám pri ich práci; koordinuje spoločné aktivity vojenských ordinárov po celom svete a organizuje návštevy “ad limina”, kde biskupi pravidelne podávajú Vatikánu správy o stave svojich diecéz. 

Úlohou Kongregácie je podporovať prácu biskupov v ich diecézach, čo sa pravidelne uskutočňuje na základe kontroly vypracovaných správ pripravených v súvislosti s návštevami „ad limina“. Je však tiež zodpovedná za organizovanie apoštolských vizitácií diecéz, kde vznikli napätia alebo kontroverzie.

Zdroj: Redemptoristi Bratislava-Praha

Preklad: Scala News – Mediálny tím redemptoristov

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove