REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

Kristus naša nádej, vstal zmŕtvych, radujme sa, náš Boh Kristus žije.

Môj Vykupiteľ, zobral na seba moje hriechy,

zaplatil môj dlh a daroval mi nový život.

V tieto sväté dni ďakujem Bohu za dar vykúpenia. Uvedomujem si, že Vaša prítomnosť v mojom živote je pre mňa veľkou pomocou na ceste za Pánom. Prajem Vám Požehnané sviatky Kristovho zmŕtvychvstania a radostné Christos Voskrese!

o. Jaroslav Štelbaský CSsR

protoigumen redemptoristov michalovskej viceprovincie

Pascha 2009 Michalovce

]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza