REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

 Poďte teda, všetky ľudské rodiny, všetky uviaznuté v hriechoch a prijmite odpustenie. Lebo Ja som vaše odpustenie, Ja (som) – Pascha spásy, Ja (som) – baránok obetovaný za vás, Ja (som) – vaše výkupné, Ja (som) – váš život, Ja (som) – vaše vzkriesenie, Ja (som) – vaše svetlo, Ja (som) – vaša spása, Ja (som) váš kráľ. To Ja vás vediem do nebeských výšin, to Ja vám ukážem Otca, ktorý bol pred vekmi. To Ja vás vzkriesim svojou pravicou. 
(Meliton Sardský, homília o Pasche)
 
 
V mene redemptoristov Michalovskej viceprovincie Vám prajem požehnané a milostiplné sviatky Paschy!
o.Metod Marcel Lukačik CSsR
protoihumen

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza