REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Pešia púť do baziliky minor k relikviám bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach

V sobotu 27. augusta 2016 sa konala pešia púť do baziliky minor k relikviám bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach. Tento štvrtý ročník sa niesol v duchu témy: „si kľúčový“. Hlavným organizátorom bol o. Atanáz Mandzák CSsR v spolupráci dobrovoľníčkou Janou Lukačovou a inými laickými dobrovoľníkmi. Takmer 100 pútnikov prešlo aspoň časť cesty medzi Nižným Hrabovcom a Michalovcami. Okrem štyroch kňazov a troch bohoslovcov sa zapojili pútnici z 30 miest a obcí Slovenska. Konkrétne Bardejov, Čižatice, Hlinné, Holčíkovce, Humenné, Kolonica, Košice, Lemešany, Lesné, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Moravany, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nižný Žipov, Poša, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Stanča, Stankovce, Suché, Stropkov, Trebišov, Veľkrop, Vojčice, Vranov nad Topľou, Vybuchanec, Zalužice, Zbudza a Žakarovce.

Púť sa začala v Nižnom Hrabovci rannou svätou liturgiou o 6.15 hodine. Je to rodisko o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorého proces blahorečenia prebieha. Nasledujúce zastávky boli v Poši, Nižnom Hrušove, Vybuchanci, Lesnom, Suchom, Topoľanoch až nakoniec v bazilike minor v Michalovciach. V každej obci sa pútnici zastavili v chráme, kde ich privítali miestni veriaci so svojim kňazom. O. Atanáz mal v každom chráme príhovory na tému „si kľúčový“ pre Cirkev, pre rodinu, pre druhého človeka, … . Veriaci pútnici sa počas celej púte mohli spovedať u kňazov putujúcich s nimi.

Znakom výnimočnosti tejto akcie je fakt, že medzi pútnikmi mali zastúpenie rôzne vekové kategórie od žiakov základných škôl, mladých, manželov, až po starších ľudí. Na poslednej etape púte sa k pútnikom pridávali aj mladé rodiny s detskými kočiarmi. Nech bl. Metod vyprosuje všetkým pútnikom Božie požehnanie.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza