REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Posviacka nového kláštora redemptoristov v Užhorode

8. júla 2017 o 10.00 v Užhorode v časti Červenica vladyka Milan Šášik, CM vykonal posviacku nového ikonostasu v chráme redemptoristov sv. veľkomučeníka Juraja. Po posviacke ikonostasu slávil vladyka Milan archijerejskú božskú svätú liturgiu. Koncelebrovali s ním redemptoristi na čele s generálnym predstaveným redemptoristov Michaelom Brehlom, provinciálnym predstaveným Bratislavsko-Pražskej provincie Václavom Hypiusom, provinciálom Rímskej provincie Giannym Congiu, viceprovinciálom michalovskej viceprovincie o. Metodom Lukačikom, redemptoristami michalovskej viceprovincie pracujúcimi na Zakarpatskej Ukrajine, redemptoristami z Ukrajiny, z Írska a Slovenska a diecézny kňazi pracujúci v Užhorode na rôznych miestach a funkciách. V homílii sa prihovoril generálny predstavený redemptoristov o. Michael Brehl. Pozýval nás k službe milosrdenstva veriacim. Spev viedol katedralny zbor z Užhoroda a bohoslovci užhorodského seminára.

Po sv. liturgii nasledovalo posvätenie kláštora sv. Gerarda. Výstavba kláštora sa začala v roku 2014 po dokončení výstavby chrámu sv. veľkomučeníka Juraja. Kláštor a chrám sú miestom kde redemptoristi michalovskej viceprovincie šíria dielo hojného vykúpenia. V Užhorode pôsobia redemptoristi od jesene 2008 a je to ich druhé miesto na Zakarpatskej Ukrajine. Od roku 1996 redemptoristi pôsobia v Koroleve, kde majú kláštor Našej Vládkyne Matky ustavičnej pomoci. Spravujú tri farnosti v Užhorode, Koroleve a dedine Chyža. Vedú arcibratstvo sv. ruženca, dávajú duchovné cvičenia duchovenstvu, duchovné obnovy a podľa možnosti aj ľudové misie. Začiatok ich apoštolátu na Podkarpatí však siaha do prvej polovice XX stor., museli však odtiaľ odísť v roku 1945, keď Podkarpatie pripadlo Sovietskemu zväzu.

Celá slávnosť sa niesla v duchu vďačnosti Bohu a všetkým dobrodincom za toto dielo. Kiež z toho kláštora a chrámu sa všetkým ľuďom ohlasuje radostná zvesť a nech všetci stretávajúc redemptoristov stretnú milosrdného Boha, ktorý nás všetkých miluje.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza