REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Posviacka obnoveného chrámu a kláštora redemptoristov v Koroleve

Toto je deň, ktorý učinil Pán!

Vo štvrtok 27. Júna 2019 o 10.00 na sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista – podľa Juliánskeho kalendára, náš spolubrat vladyka Milan Chautur CSsR košický eparcha, vykonal posviacku obnoveného rehoľného chrámu Svätého Jána Krstiteľa v Koroleve na Zakarpatskej Ukrajine. Po posviacke tohto obnoveného chrámu slávil vladyka Milan archijerejskú svätú božskú liturgiu, ktorú koncelebrovali s ním viacerí rehoľní aj diecézni kňazi zo Slovenska a z Ukrajiny aj jeden kňaz z Českej republiky. Po tejto archijerejskej liturgii vladyka Milan a viceprovinciálný predstavený o. Metod Marcel Lukačik CSsR vykonali posviacku taktiež obnoveného kláštora Matky Ustavičnej Pomoci. Spev počas tejto liturgickej slávnosti viedli  bohoslovci z užhorodského seminára. Na tejto milej udalosti v našej rehoľnej rodine sa zúčastnil náš provinciálny predstavený z Bratislavsko-Pražskej provincie o. Václav Hypius z Bratislavy.

Od roku 1996 redemptoristi pôsobía v Koroleve, kde majú kláštor Matky Ustavičnej Pomoci, ktorý v posledných rokoch prešiel rozsiahlou rekonštrukciou aj vďaka finančnej pomoci farností Ostravsko-Opavskej diecézy či iným nadáciám a dobrodincom zo zahraničia. Nech im to dobrotivý Pán Boh mnoho násobne vynahradí.

Kláštor Matky Ustavičnej Pomoci a chrám sv. Jána Krstiteľa v Koroleve na Zakarpatskej Ukrajine sú miestom, kde redemptoristi michalovskej viceprovincie šíria dielo hojného vykúpenia. Tam na Podkarpatispravujú farnosti v Koroleve aUžhorode. Vedú arcibratstvo sv. ruženca, dávajú duchovné cvičenia duchovenstvu, duchovné obnovy a podľa možnosti aj ľudové misie. Začiatok ich apoštolátu na Podkarpatí siaha do prvej polovice XX. Storočia a zintenzívnil sa v 90 rokoch, kedytu prichádzali redemptoristi vypomáhať na sviatky.

Ako vo svojom príhovore na zakončenie tejto slávnosti povedal tamojší miestny predstavený o. Anton Verbovský CSsR. TOTO JE DEŇ, KTORÝ UČINIL PÁN… Celá slávnosť sa niesla v duchu vďačnosti Pánu Bohu za tento výnimočný deň,aj všetkým dobrodincom za toto dielo, ktoré bolo vykonané aj vďaka ich finančnej podpore. Kiež z toho kláštora a chrámu sa všetkým ľudom ohlasuje radostná zvesť a nech všetci stretávajúc redemptoristov stretnú milosrdného Boha, ktorý nás všetkých miluje.

 

Ján Jozef Oharčák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori