REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Pozvánka na duchovné cvičenia

V dňoch 15. až 18. novembra 2012 sa Kláštore redemptoristov v Michalovciach (ul.Masarykova 35) uskutočnia trojdňové duchovné cvičenia pre mužov a ženy na tému modlitba – „Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11, 1). Modlitba je úzko spojená so životom. Už sv. Augustín výstižne povedal: „Dobre vie žiť ten, kto sa vie dobre modliť…“ Takže v týchto duchovných cvičeniach pôjde hlavne o čas osobnej i spoločnej modlitby, stíšenia sa, sebareflexie a hľadania Božej tváre. Počas duchovných cvičení bude možnosť osobného rozhovoru s kňazom. Tieto duchovné cvičenia bude ich viesť o. Metod Lukačik CSsR.

Začiatok (štvrtok, 15. novembra) je stanovený na 17.00 hodinu,

ukončenie (nedeľa, 18. novembra) bude na obed.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. novembra 2012, a to:

prostredníctvom e-mailu metodcssr@yahoo.com alebo na telefónnom čísle 0904 738 128.

o. Metod Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza