Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Presvätá Bohorodička z Klokočova bude vyhlásená za Patrónku Zemplína

Košice 22. marca (TK KBS) Vo štvrtok 25. marca – na sviatok Zvestovania našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne – bude vo všetkých chrámoch Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku prečítaný dekrét Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme, ktorým sa presvätá Bohorodička z Klokočova vyhlasuje za Patrónku Zemplína a ustanovuje sa v celej Gréckokatolíckej cirkvi nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína.

So žiadosťou o vyhlásenie presvätej Bohorodičky z Klokočova za Patrónku Zemplína a so žiadosťou o vyhlásenie jej sviatku sa obrátila na spomenutú Kongregáciu ešte pred rokom Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Urobila tak podporená žiadosťami primátorov a mestských zastupiteľstiev miest horného a dolného Zemplína, ako aj podpornými listami Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa-metropolitu a vladyku Juraja Stránskeho, pravoslávneho arcibiskupa michalovsko-košického pri príležitosti osláv jubilea 350. výročia zázračného slzenia ikony presvätej Bohorodičky v Klokočove.

Klokočov patrí medzi najvýznamnejšie mariánske pútnické miesta východného Slovenska, a predovšetkým Zemplína. Interiér miestneho chrámu zasväteného sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky, ukrýva jednu z najuctievanejších ikon Božej Matky, ktorej originál slzil v roku 1670. V politickom, sociálnom a náboženskom chaose 17. storočia, prevažne na území východného Uhorska, na teritóriu vtedajšej Mukačevskej eparchie, sa práve v Klokočove objavuje prvýkrát fenomén slziacich ikon presvätej Bohorodičky. Počas nasledujúcich desaťročí sa tento úkaz zopakoval aj na iných mariánskych ikonách v ďalších gréckokatolíckych chrámoch dnešného Slovenska, Zakarpatskej Ukrajiny, severovýchodného Maďarska a severného Rumunska. Strata originálu Klokočovskej ikony zapríčinená neskoršími nepokojnými časmi  však nespôsobili zánik úcty ku Klokočovskej Bohorodičke, ani zničenie pamiatky na svedectvo jej materinského súcitu s trpiacim ľudom. V duchovnej tradícii obyvateľov Zemplína bola vždy považovaná za ochrankyňu a úcta k nej sa stal integrálnou súčasťou duchovného dedičstva východného Slovenska a do dnes je jej odkaz živý medzi gréckokatolíkmi, rímskokatolíkmi, ako aj pravoslávnymi.

Najnovšie informácie o dejinách a duchovnom odkaze klokočovskej ikony boli vydané v publikácii Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska – Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína, ktorú v roku 2020 vydal Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.

O zverejnení dekrétu rozhodla Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na svojom poslednom zasadaní vo februári tohto roka. Pôvodne mal byť dekrét o Patrónke Zemplína vyhlásený počas decembrovej návštevy štátneho sekretára Svätej Stolice kardinála Pietra Parolina na Slovensku, ktorá bola kvôli jeho osobným zdravotným problémom a pandemickej situácii presunutá na iný, zatiaľ neurčený termín. Z dôvodu protipandemických opatrení bola presunutá o rok aj púť s jubilujúcou klokočovskou ikonou do Ríma, ktorú pápež František príjme vo Vatikáne 29. júna 2021 na sviatok svätých Petra a Pavla. Zároveň boli na tretiu tohtoročnú augustovú nedeľu presunuté aj hlavné oslavy Jubilejného roka 350. výročia slzenia klokočovskej ikony.

Pri príležitosti vyhlásenia dekrétu o Patrónke Zemplína bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, sláviť vo štvrtok 25. marca 2021 o 17:00 v Klokočove večiereň s liturgiou svätého Jána Zlatoústeho. Svätá liturgia bude odvysielaná v priamom prenose TV Zemplín a TV Logos.

Zdroj: TK KBS

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email