REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Prezentácia knihy "Známy neznámy. Život a dielo redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka (1911-1989)" v Stropkove

Do nášho gréckokatolíckeho chrámu svätých Cyrila a Metoda v Stropkove dňa 20. 1. 2010, t.j. v stredu, zavítali naši spolubratia o. Atanáz Mandzák a o. Metod Lukačik z Michaloviec. Cieľom ich návštevy bolo priblížiť veľkú osobnosť našej gréckokatolíckej cirkvi 20. storočia na Slovensku, ktorou je náš spolubrat o. Ján Mastiliak.

Tak ako každú stredu v našom chráme o 17.30 hod. začala Novéna k Matke ustavičnej pomoci (bola bez kázne) a o 18.00 hod. začala Svätá Božská liturgia, pred ktorou nás o. Metod Lukačik povzbudil k sústredeniu sa na veľkú vec, ktorá sa deje v Cirkvi, ktorou je Svätá Božská liturgia. Tu zacitoval svedectvo o. Františka Fedora ktoré povedal 26. 10. 2009 v Prešove, počas sympózia (vedeckej konferencie) o o. Mastiliakovi, ktoré sa konalo pri príležitosti 20. výročia od úmrtia tohto velikána. O. Fedor za čias socializmu tajne študoval teológiu u o. Mastiliaka, a tajne bol vysvätený za kňaza. Jemu o. Mastiliak pri istej príležitosti povedal, že on ako tajný kňaz ak bude „iba“ slúžiť Svätú liturgiu, tak urobí veľa pre cirkev.

Hlavným slúžiteľom Svätej liturgie bol o. Atanáz Mandzák. V homílii sa nám prihovoril o. Metod Lukačik. Priblížil osobu o. Jána Mastiliaka, o ktorom iní, ktorí ho poznali, rozprávajú v najväčších superlatívoch. Bol to rehoľník, kňaz s viacerými prvenstvami, ktoré mu už nik nevezme. Bol to muž veľkej pokory, veľký učenec, ovládal 14 svetových jazykov, vo väzeniach, ako kňaz, prežil najviac rokov, presnejšie 15 rokov, preložil vyše 100 kníh z náboženskej literatúry, veľký mariánsky ctiteľ …

Po veľkej udalosti ktorou je Svätá liturgia sa prítomným prihovoril o. Atanáz Mandzák, autor knihy Známy neznámy, ktorá bola vydaná v septembri 2009 pri príležitosti 20. výročia zrodenia pre nebo o. Jána Mastiliaka, v ktorej autor opisuje život a dielo tejto osobnosti, ktorú niektorí poznajú pod pseudonymom Ivan Marianov. Po prezentácii tejto knihy o. Atanáz odpovedal na otázky prítomných, ako napr. čim je dnes aktuálny o. Mastiliak. O. Mastiliak počas doktorandských štúdii v Ríme išiel do hĺbky problému, nechcel ľahkou cestou získať dva doktoráty… Iná otázka sa týkala našej cirkvi. Či mohlo mať vplyv na obnovenie našej gréckokatolíckej cirkvi v 1968 aj to, že o. Mastiliak počas svojho pobytu vo väzení bol spolu s neskorším prezidentom ČSSR súdruhom Dr. Gustávom Husakom? (Boli spolu na jednej cele) O. Mastiliak napísal niekoľko listov, vtedy už prezidentovi republiky, Gustávovi Husákovi, svojmu niekdajšiemu spoluväzňovi, za ktorého sa modlil, za ktorého pri proskomídii dával čiastočku na diskos…

Po skončení diskusie si prítomní zakúpili knihy z nášho vydavateľstva Misionár, medzi ktorými nechýbali knihy, ktoré napísal o. Mastiliak a už spomínaná kniha „Známy neznámy“. Ako som sa dozvedel od istej slečny, jej otec už dvakrát prečítal túto knihu, ktorá má 431 strán aj s fotografiami. Prečítaním tejto knihy osobnosť o. Mastiliaka – Ivana Marianova sa nám stane viac známou.

Na záver stredajšieho stretnutia v našom chráme o. Juraj Rizman, správca farnosti, poďakoval sa prítomným na Novene, na Svätej Božskej Liturgii aj na tejto prezentácii a diskusii za trpezlivosť, a spolubratom o. Atanázovi a o. Metodovi z Michaloviec za ich návštevu, že si našli čas, prišli k nám do Stropkova, aby nám priblížili veľkú osobnosť našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prítomným dal „domácu úlohu“ prečítať knihu „Známy neznámy“ a tak spoznať osobu o. Jána Mastiliaka a potom bude ešte lepšia diskusia o jeho osobe.

o. Ján Jozef Oharčák C.Ss.R.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori