REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Primície o. Mareka Krišku v Stropkove – 29. 06. 2011