REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Pripomíname si smrť o. Augustína Klimenta CSsR

21. októbra si najmä redemptoristi michalovskej viceprovincie pripomínamé nášho spolubrata o. Augustína Klimenta CSsR. Bol to rehoľný kňaz, ktorý napriek tomu, že pochádzal z Moravy, tak sa naučil jazyk ako aj východný obrad, aby mohol byť bližšie ľudu ktorí to najviac potreboval. Bol to veľmi obetavý, srdečný, starostlivý a ochotný vždy pomôcť.

Otec Augustín narodil sa 19. júla 1896 v Ždírci v Česku. Prvé rehoľné sľuby zložil 18. septembra 1921 v Obořišti. Dňa 4. júla 1926 prijal kňazskú vysviacku. 1. júla 1927 prišiel do Stropkova, aby pracoval medzi gréckokatolíkmi a keďže bol rímskokatolík tak neskôr prijal východný obrad. Dňa 21. júla 1931 sa presúva do michalovského kláštora. Počas II. svetovej vojny bol k dispozícii veriacim tak v Michalovciach ako aj v Sabinove. 14. apríla 1950 bol internovaný do Podolínca, kde pre svoj zdravotný stav nemal to ľahké. Po prepustený začiatkom novembra 1952 pôsobil až do svojej smrti v Prahe a okolí aj medzi gréckokatolíkmi. Zomrel 21. októbra 1975 v Prahe. Pochovaný je na Vyšehrade v Prahe. Počas svojej služby vykonal viac ako 250 misií, obnov a apoštolských prác.

Augustin Kliment - Moje spomienky na svetovú vojnu

Viac sa o ňom môžete dočítať aj v knihe: Augustin Kliment – Moje spomienky na svetovú vojnu – kde o. Augustina Klimenta CSsR opisuje svoje spomienky na prvú svetovú vojnu. Náš o. Daniel Atanáz Mandzak CSsR objavil tieto spomienky v archíve potom ich prepísal a redakčne spracoval.

Pripravil: Mediálny tím redemptoristov michalovskej viceprovincie

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza