REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Prípravné stretnutie na Kongres redemptoristov a mladých v San Sperate

V dňoch 2.  – 6. júla 2012 sa uskutočnilo v San Sperate (Sardínia) prípravné stretnutie na medzinárodný Kongres redemptoristov a mladých, ktorý bude v lete 2013 v San Sperate.
Zúčastnení boli zástupcovia všetkých európskych jednotiek a tiež generálny konzultor  Alberto Eseverri a koordinátor európskej konferencie Jacek Zdrzalek. Michalovskú viceprovinciu zastupoval o. Vlado Kišák.
Náplňou stretnutia bolo predstavenie logistiky, miesta kde bude Kongres prebiehať, loga a tiež práca nad témou, náplňou a programom Kongresu. Prípravnou komisiou, ktorú vedie P. Piotr Sulkowski (šéf európskej komisie pre mládež) boli predostreté dve propozície na tému a náplň Kongresu.
Po spoločnej diskusii bola vybratá téma:

Viera v Ježiša ako životný štýl. Slogan Kongresu je: Žiť, veriť, milovať.

Kongres sa uskutoční  7. – 12. augusta 2013 v San Sperate.

Samotnému Kongresu bude predchádzať príprava mladých doma, v jednotlivých jednotkách.

Našu viceprovinciu budú na Kongrese zastupovať redemptoristi a mladí pri našich komunitách.

Viac informácii možno získať na stránke www.redemptoristmeeting2013.eu a na FB.

P. Martin Huk CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza