Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Program na Roždestvo Isusa Christa a Nový rok

Liturgický program v Chráme Zoslania Svätého Ducha

pri kláštore redemptoristov v Michalovciach

Sviatosť zmierenia v chráme:

počas ranných a večerných sv. liturgií


Piatok (23. XII. 2011)

ALITURGICKÝ DEŇ

zdržanlivosť od mäsa

8.00 Kráľovské hodinky

Sobota (24. XII. 2011)

Predvečer Narodenia Pána

zdržanlivosť od mäsa

08.00 Svätá liturgia

15.00 Veľká večiereň

22.00 Veľké povečerie s lítiou

Nedeľa (25. XII. 2011)

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok

Spomienka na bl. mučeníka D. M. Trčku

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia, myrovanie

09.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie

11.00 Svätá liturgia, myrovanie

16.15 Veľká večiereň

17.00 Moleben ku bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi

18.00 Svätá liturgia

po svätej liturgii modlitba za uzdravenie a pomazanie olejom

Pondelok (26. XII. 2011)

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

prikázaný sviatok

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia

09.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

11.00 Svätá liturgia

16.00 Vianočný koncert – Rokyca z Petroviec

18.00 Svätá liturgia

Utorok (27. XII. 2011)

Svätého prvomučeníka a archidiakona  Štefana

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia

09.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

18.00 Svätá liturgia

Sobota (31. XII. 2011)

Ukončenie sviatku Narodenia Pána

07.00 Svätá liturgia

17.00 Svätá liturgia

23.30 Ďakovný akatist

Nedeľa (1. I. 2012)

Nový rok

Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia, myrovanie

09.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie

11.00 Svätá liturgia, myrovanie

18.00 Svätá liturgia, myrovanie

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email