REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Prvé sväté misie v Egreši

Milostivý čas svätých misií prežívali veriaci oboch katolíckych obradov v Egreši v čase 18. – 26. marca 2017. Je to filiálna obec gréckokatolíckej farnosti Čeľovce, ktorú spravuje o. Marek Kovaľ. Pozvanie prijali a v úvode svätých misií sa spoločne modlili aj ďalší duchovní pastieri pôsobiaci v obci – farárka Reformovanej Kresťanskej Cirkvi pani Anna Hisemová a farár Rímskokatolíckej Cirkvi vdp. Stanislav Fedor.

Misionári redemptoristi o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR vo svojich kázňach, svätých spovediach a osobných rozhovoroch s veriacimi hovorili o Láske, ktorá nemá hraníc, Láske, ktorá má meno a to meno je Boh. S novou nádejou, povzbudení a posilnení Božou mocou veriaci môžu ďalej pracovať na vzťahoch v rodinách a v miestnej Cirkvi. Jednota medzi veriacimi viacerých prítomných Cirkví, sa len hocikde nezažíva. Veľká vďaka patrí miestnym duchovným pastierom za príklad akým inšpirujú svojich veriacich k vzájomného spolunažívaniu a úcte. Nech Boh žehná obec Egreš a okolité obce.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza