REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Prvé sväté prijímanie v Stropkove – 25. 05. 2014