REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Prvé sväté prijímanie v Stropkove 30. 05. 2010

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove