REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Púť k ikone Matky ustavičnej pomoci

Pred 150 rokmi zveril blahoslavený pápež Pius IX. redemptoristom ikonu Matky ustavičnej pomoci so slovami „Urobte ju známou po celom svete“. Pri príležitosti tohto výročia prežívame v našej Kongregácii jubilejný Rok Matky ustavičnej pomoci, ktorý sa prelína s mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva. Počas tohto jubilea sme zorganizovali púť do Ríma k originálnej Ikone Matky ustavičnej pomoci.

Samotná púť sa uskutočnila v dňoch 21. – 29. mája. Pod duchovnou opaterou troch redemptoristov otcov: Miroslava Čajku, Mikuláša Tressu a Jána Jozefa Oharčáka putovalo 42 pútnikov. Hlavným cieľom bola už spomínaná ikona Matky ustavičnej pomoci v Ríme, ale cestou sme v Taliansku navštívili aj tieto pútnické miesta: Assisi, ktoré sa spája so životmi sv. Františka a sv. Kláry; San Giovanni Rotondo –  v ktorom pôsobil sv. páter Pio; Monte Sant´Angelo, kde sa v 5. až 8. storočí zjavoval sv. Archanjel Michal; Materdomini – tu je hrob rehoľného brata, redemptoristu, sv. Gerarda Majellu; Pagani, kde prežil posledné roky svojho plodného života a je aj  pochovaný zakladateľ Kongregácie redemptoristov, najhorlivejší učiteľ cirkvi sv. Alfonz Mária de Liguori; Pompeje – Sanktuárium Ružencovej Panny Márie Pompejskej; Neapol – bazilika sv. Januára.

Poslednou zastávkou bol Rím, kde sme strávili najviac času. Zúčastnili sme sa na generálnej audiencii Sv. Otca Františka na Námestí sv. Petra. Prešli sme cez Sväté brány na štyroch hlavných rímskych bazilikách: sv. Petra, Santa Maria Magiore, sv. Jána na Lateráne A sv. Pavla za hradbami. V kostole sv. Alfonza na via Merulana, kde sa nachádza originálna ikona Matky ustavičnej pomoci, sa nám v homílii počas Svätejú liturgie prihovoril generálny konzultor o. Juventius Andrade, ktorý nás povzbudil k dôvere Ježišovi, v ktorom máme Hojné vykúpenie, aj k úcte k Matke ustavičnej pomoci, v ktorej máme hojnú pomoc. To bol „vrchol našej púte“. Navštívili ešte aj napr. Sväté schody, baziliku sv. Klimenta a hrob sv. Cyrila, Katakomby sv. Kalixta, či ďalšie menšie baziliky, kostoly a pamätihodnosti mesta Ríma.

Vyslovujem úprimne Pán Boh zaplať všetkým spolupútnikom, pani Ivete Graziano za sprevádzanie našej skupiny v San Giovani Rotondo, o. Petrovi Fogáčovi za jeho službu sprevádzania v Ríme, CK Gospa Travel za ich služby a taktiež nášmu viceprovincialovi o. Metodovi Lukačikovi, aj pani Lucii Žužovej, za zorganizovaní tejto púte. Zvlášť veľká vďaka patri Pánu Bohu za to, že sa táto púť uskutočnila a že sme sa jej mohli zúčastniť aj našej nebeskej Matke Panne Márii, za jej ochranu nad nami.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza