REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Pútnici z U.S.A. a Kanady

V nedeľu, 4. novembra 2007, náš kláštor nečakane-čakane navštívila skupina pútnikov zo Severnej Ameriky. Po obede k nám zavítal biskup John Pažák, ktorý bol aj s ďalšími biskupmi u našich susedov v Užhorode na oslave 60. výročia narodenia pre nebo, mučeníckej smrti, biskupa Teodora Romžu. Predpokladali sme, že aj k nám ako redemptorista pravdepodobne zavíta pri tejto príležitosti, ale nevedeli sme kedy, a že to bude s celým zájazdom pútnikov.

V zájazde bol okrem biskupa Pažáka aj biskup Skurla, ďalej kňazi Julian Michal Gnall, John Zeyack, diakon Michael Sullivan a laici, všetko z U.S.A., hlavne z Texasu a Pensilvánie.

Pútnici si prezreli náš chrám Zoslania Svätého Ducha, ktorý sa im veľmi páčil. Pamiatku blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku si uctili modlitbou vo svojom rodnom jazyku – v angličtine. Hostia si po družnej debate urobili na pamiatku spoločnú fotografiu.

Potom sme pútnikom vo vestibule kláštore ukázali minimúzeum s vitrínami venované dejinám a súčasnosti našej viceprovincie a nášho bl. Metoda. Porozprávali sme sa krátko vo voľnej atmosfére s pútnikmi na rôzne témy, čím sme sa vzájomne obohatili. Biskup Pažák odlietal na druhý deň do Kanady a pútnici mali ešte namierené do Prešova a do Košíc, kde mali mať sv. liturgie v katedrálnych chrámoch.

o. Miroslav Čajka, CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza