REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

QUO VADIS? Kam kráčaš?

Aby sme plnohodnotne prežili svoj život, musíme byť na svojom mieste. Určite si teraz kladiete otázku, kde je vaše miesto, kam smeruje váš život. Takéto otázky zaujímali aj deväť mladých ľudí, ktorí sa v dňoch od 13. do 15. marca zúčastnili duchovných cvičení v kláštore redemptoristov v Michalovciach. V priebehu týchto troch dní sa nám venoval a staral sa o nás o. Metod Lukačik CSsR. Počas piatich prednášok sa nám snažil priblížiť dôležitosť nášho budúceho povolania. Každý z nás stojí na polceste a je na ňom, aký život si vyberie. Manželský alebo rehoľný. Na túto tému sme veľa diskutovali a niektorí z nás sa utvrdili v túžbe zasvätiť svoj život Bohu.

Nepochybne najväčším zážitkom bola nočná adorácia. Pri večernom stretnutí sme si vylosovali číslo a podľa neho sa vytvorila postupnosť, ktorá určovala poradie osobnej hodiny s Bohom. A keďže noc má sama o sebe veľké čaro, aj táto nočná adorácia bola neopísateľne čarovná. Mnohí si v túto noc uvedomili, ako Boh zasahuje do ich života. Ďalším nezabudnuteľným zážitkom bola modlitba požehnania, ktorú každému osobitne udelil o. Metod.

Všetko je Božím darom, nič nie je samozrejmé. Aj pre nás boli tieto duchovné cvičenia veľkým požehnaním a časom plným milostí. Tento víkend v nás zanechal mnoho spomienok, nezabudnuteľných zážitkov a otvorené srdce pre Božie volanie. V mene všetkých účastníkov, ktorí boli z rôznych kútov východného Slovenska ( Humenné, Levoča, Kyjov, Korunková, Sabinov ) sa chceme poďakovať o. Metodovi a všetkým spoluorganizátorom za jedny z najkrajších dní v našom živote.

Ď A K U J E M E !

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza