REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Redemptorista novým sekretárom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života

Svätý Otec Benedikt XVI. dňa 2. augusta 2010 menoval nového sekretára Posvätnej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Stal sa ním P. Joseph W. Tobin, bývalý generálny predstavený Kongregácie najsvätejsieho Vykupiteľa. Nový sekretár bol zároveň menovaný za arcibiskupa so sídlom v Obba.

P. Tobin sa narodil 3. mája 1952 v Detroite v USA. Má dvanásť súrodencov.

Rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa zložil 5. augusta 1972. Za kňaza bol vysvätený 1. júna 1978.

Ako rehoľný kňaz pôsobil vo farnostiach Detroit a Chicago. Pracoval aj na arcibiskupskom súde, bol členom arcibiskupskej kňazskej rady, šesť rokov bol biskupským vikárom v diecéze Detroit.  V provincii Baltimor zastával niekoľko rehoľných úradov.

Na XXI. Generálnej kapitule v roku 1991 bol vybraný za generálneho konzultora.

Na XXII. Generálnej kapitule bol 9. septembra 1997 zvolený za generálneho predstaveného redemptoristov. Úrad spravoval do 4. októbra 2009.

V rokoch 2003-2009 bol zástupcom predsedu Únie Generálnych predstavených a v rokoch 2001-2009 bol členom Rady pre vzťahy medzi vatikánskou posvätnou Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a Medzinárodnou Úniou Generálnych predstavených mužských a ženských reholí.

Ovláda anglický, španielsky, francúzsky, taliansky a portugalský jazyk.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza