REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Rehoľné sľuby v Stropkove